Marzec, 2014

standard Akcjonariusze mniejszościowi a zarząd spółki

Istnieją pewne rozwiązania z zakresu ładu korporacyjnego oraz prawne, które pozwalają akcjonariuszom mniejszościowym na kwestionowanie decyzji zarządów spółek publicznych. W polskim systemie corporate governance istnieje wyraźne oddzielenie funkcji zarządu i nadzoru w spółce. Oprócz tych dwóch organów korporacyjnych, istnieje walne zgromadzenie akcjonariuszy, które podejmuje kluczowe dla spółki decyzje. Decyzje walnego […]

standard Nietypowy wymiar pracy

Istnieją zawody, które wymagają od pracowników aktywności o nietypowych porach – w nocy, w niedziele i święta, a także w godzinach nadliczbowych. Często słychać głosy związków zawodowych domagających się większego wynagrodzenia za wykonywanie zadań w czasie dłuższym niż ośmiogodzinny wymiar pracy oraz negujących słuszność wykonywania powierzonych zadań w dni ustawowo […]

standard Faktury marketingowe

Terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę jest jedną z najbardziej pożądanych przez kontrahentów cech. Okazuje się jednak, że bieżące wywiązywanie się z płatności może być kłopotliwe, zwłaszcza, gdy towarzyszy temu udzielanie przez dostawcę rabatów. Jaki więc dokument obrazuje takie zdarzenia gospodarcze i w jaki sposób wpływa na zobowiązania podatkowe jednostki? Faktury […]

standard Zewnętrzne finansowanie działalności

Żadnemu przedsiębiorcy nie jest obcy temat finansowania zewnętrznego. Każdy z nich stawiał czoła problemowi pozyskiwania funduszy – jedni potrzebowali środków w celu założenia działalności, inni w trakcie jej prowadzenia, by ją rozwinąć. Taka forma finansowania wiąże się z ryzykiem poniesienia straty oraz zwrotu pożyczonych kwot. Jaki więc wybrać sposób, by […]