Lipiec, 2014

standard Sklepy z aplikacjami i ich strategie

Jeszcze niedawno rosnąca liczba gier i innych programów przeznaczonych na smartfony uznawana była po prostu za przemijającą modę. Nie minęło jednak zbyt wiele czasu, a biznes się rozrósł tworząc nowy, wielomilionowy przemysł aplikacji. Co zrobić, by odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości i odnosić sukcesy? Według World Mobile Applications Market, […]

standard SORBNET2 – główny system rozliczeniowy w Polsce

SORBNET2 to najważniejszy polski system rozliczeń płatności. Jest następcą działającego od 1996 roku systemu SORBNET i po trwających ponad 3 lata przygotowaniach został wprowadzony do użytku 10 czerwca 2013 roku. W ramach jego działalności odbywają się rozrachunki operacji polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego,transakcje międzybankowe z rynku finansowego oraz wysokokwotowe zlecenia […]

standard Projekt utworzenia Centralnego Rejestru Dłużników

Rząd, w ramach nowelizacji podatków mającej na celu poprawę przestrzegania przepisów oraz zwiększeniu efektywności administracji podatkowej, ma zamiar wprowadzić Centralny Rejestr Dłużników. Jest to jeden z pomysłów mających przynieść poprawę ściągalności podatków. Uruchomienie CRD zostało zaplanowane na 1 stycznia 2016 roku, pół roku po wejściu w życie odpowiedniej ustawy. Zwiększenie […]

standard Platforma POLFISC i System ZISAR – nowe narzędzia walki z oszustwami podatkowymi

ZISAR, czyli Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem oraz platforma POLFISC to dwa nowe narzędzia, dzięki którym organy administracji fiskalnej mają w bardziej efektywny sposób walczyć z oszustwami podatkowymi. Uruchomienie systemów planowane jest jeszcze na ten rok. Oprócz głównego celu, czyli wzrostu efektywności rozpoznawania i eliminacji oszustw podatkowych, wprowadzenie systemu ZISAR i […]

standard Plany Ministerstwa Finansów dotyczące rozwoju elektronicznych form kontaktu z podatnikiem

Ministerstwo finansów w ramach realizacji rekomendacji Rady Ecofin dla Polski z grudnia 2013 roku planuje wprowadzić szereg zmian w przepisach podatkowych mających na celu poprawę ich przestrzegania, zwiększenie efektywności administracji fiskalnej i ściągalności podatków. Jednym z wyznaczonych zadań jest upowszechnienie elektronicznych form kontaktu z podatnikami oraz wprowadzenie uproszczeń w zakresie […]

standard Modernizacja administracji publicznej

Ministerstwo Finansów dąży do modernizacji i informatyzacji administracji publicznej, która w chwili obecnej jest przeciążona przez biurokrację i przestarzałe rozwiązania utrudniające kontakt z podatnikami. Jednymi z elementów unowocześniania sfery podatkowej będzie wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (Standard Audit File), jako narzędzia kontroli ksiąg podatkowych oraz wdrożenie systemu OGNIVO służącego do poszukiwania […]

standard Zakup towarów od podmiotu z kraju trzeciego

Polscy przedsiębiorcy mają coraz większe wymagania w zakresie nowych technologii, dlatego wielokrotnie robią zakupy „online” w zagranicznych sklepach. O ile konsekwencje takich zakupów dokonywanych w państwach Unii Europejskiej można przewidzieć, o tyle nabycie towarów na amerykańskim rynku może budzić wątpliwości, jeśli chodzi o dodatkowe obciążenia ceny. Zakupy od podmiotów z […]

standard Wspólna taryfa celna

W zakresie handlu z krajami Unii Europejskiej, polskich przedsiębiorców nie obowiązuje konieczność regulowania cła, gdyż z momentem wejścia do UE granice celne zostały zniesione. Cło stosowane jest w przypadku handlu z krajami nienależącymi do Wspólnoty. Niejednokrotnie jego naliczenie może stanowić problem, zarówno na etapie zidentyfikowania prawidłowej stawki celnej, ustalenia wartości […]