Styczeń, 2015

standard DAVOS: nowy kontekst globalny także dla Polski

Wzrost gospodarczy, rozwój nowych technologii oraz sytuacja na Wschodzie Europy mają największe znaczenie dla Polski. Do takich wniosków doszli goście spotkania przybliżającego zagadnienia poruszane na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Z polskiego punktu widzenia konflikt rosyjsko-ukraiński pozostaje tematem numer jeden, przed niestabilnym Bliskim Wschodem i zagrożeniami terrorystycznymi wewnątrz Europy. Przynajmniej […]

standard Klient zapisał się na newsletter?

Jest gotowy na pierwszą ofertę! Najlepszym czasem na nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem jest moment tuż po jego zapisaniu się na newsletter. Dlaczego? Ponieważ to wyraźny znak zainteresowania marką oraz jej produktami, a także sygnał gotowości na otrzymanie pierwszej oferty. Kampanie powitalne są jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań w dziedzinie […]

standard Ministerstwo Gospodarki chce ulżyć „frankowiczom”

Decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego z 15 stycznia br. dotycząca uwolnienia kursu waluty spowodowała silną aprecjację franka szwajcarskiego w stosunku do innych walut i zdestabilizowała polski rynek. Wpłynęła na wzrost rat kredytowych denominowanych we frankach. Ministerstwo Gospodarki przygotowało propozycje działań dla banków oraz zmian prawnych i regulacyjnych. Według NBP wartość kredytów […]

standard Polski system podatkowy wymaga gruntownych reform

Przedstawiciele kadry zarządzającej odpowiedzialnej w firmach za podatki i finanse oczekują gruntownych zmian, które uprościłyby system podatkowy i uczyniłyby go bardziej przyjaznym. Najważniejsze ich postulaty to: ujednolicenie stawek VAT, zmniejszenie liczby wyjątków w przepisach i ograniczenie daleko idącej swobody w interpretowaniu przepisów przez organy podatkowe – wynika z oceny uczestników […]

standard Produkcja przemysłowa w XII 2014 r. wg GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował wczoraj dane dotyczące produkcji przemysłowej za XII 2014 r. I tak, wg statystyk GUS, produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 8,4% wobec XII 2013 r. Wzrost odnotowano też w produkcji budowlano-montażowej – o 5,0%. W okresie I-XII 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,3% wyższa w porównaniu ze I-XII 2013 […]

standard Diety za wyjazdy służbowe w ciężar kosztów

Diety wypłacane pracownikom za wyjazdy związane z działalnością firmy są kosztem uzyskania przychodu. Również wydatki na podróże przedsiębiorca może zaliczyć w ciężar kosztów, w wysokości nieprzekraczającej kwot ustalonych dla pracowników. Za dłuższe wyjazdy związane z pracą dla przedsiębiorcy pracownikowi należy się zwrot kosztów. Można je wypłacać na podstawie faktur i […]