Luty, 2015

standard Pomoc finansowa na infrastrukturę B+R

Trwają konsultacje międzyresortowe i społeczne dotyczące Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W jego ramach firmy otrzymają bezzwrotne dotacje na infrastrukturę w celu rozpoczęcia lub rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Projekt rozporządzenia odpowiada na potrzeby przedsiębiorców, dla których barierą […]

standard Upadłość po nowemu

W Sejmie trwają prace nad nowym prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Nowe przepisy mają zapewnić przedsiębiorstwom większe szanse na gospodarcze przeżycie. Zgodnie z założeniami, firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej będą mogły skorzystać z szeregu tzw. procedur restrukturyzacyjnych. Ustawodawca planuje wprowadzić nową definicję stanu niewypłacalności, w efekcie której zmienią się […]

standard Indonezja – partner trudny, ale perspektywiczny

Obroty handlowe między Polską a Indonezją systematycznie rosną. Wielkość terytorium, liczba ludności, potencjał ekonomiczny, olbrzymie zasoby surowców naturalnych oraz strategiczne położenie Indonezji, stanowią perspektywiczny i ważny obszar dla naszych kontaktów gospodarczych. W pierwszych jedenastu miesiącach 2014 r. wartość polskiej wymiany handlowej wyniosła prawie 876 mln dolarów. Według wstępnych danych GUS, […]

standard Rosyjskie embargo uaktywniło polski eksport

Polscy przedsiębiorcy w 2014 r. aktywnie rozwijali eksport towarów rolno-spożywczych objętych rosyjskim embargiem. Łączne dostawy tych towarów z Polski w okresie od stycznia do listopada minionego roku osiągnęły ponad 11 mld dolarów. Oznacza to wzrost o 4,5%. W sytuacji wprowadzonych przez Rosję ograniczeń, istotne znaczenie dla producentów towarów objętych embargiem […]