Marzec, 2015

standard Poprawiają się nastroje konsumentów i przedsiębiorców

W marcu bieżący wskaźnik ufności pozostał na poziomie zanotowanym w lutym br. Nieznacznie poprawił się wskaźnik wyprzedzający, dotyczący przyszłej sytuacji – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 0,2 p. proc. niż w lutym br. i ukształtował się na […]

standard UOKiK zgadza się na kolejne przejęcia

Kontrolę nad spółką GSG Towers przejmą dwa podmioty – Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Gdańsk Shipyard Group. Spółka Restrukturyzacji Kopalń z kolei ma przejąć następujące podmioty: KWK Piekary, KWK Brzeszcze, część KWK Sośnica Makoszowy oraz część KWK Bobrek-Centrum. Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, w której gestii leży m.in. udzielanie […]

standard Rośnie produkcja samochodów dostawczych

W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 r., polskie fabryki opuściło 115 590 samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Tym samym produkcja zwiększyła się o 18,8 proc. w stosunku do takiego samego okresu 2014 r. Fiat odnotował wzrost o 7,9 proc., Volkswagen o 6,3 proc., natomiast Opel aż o 82 proc. W […]

standard VAT jest kosztem firmowym

Kosztem firmowym obniżającym podstawę opodatkowana mogą być płacone przez przedsiębiorców podatki związane z prowadzoną działalnością, na przykład podatek od nieruchomości czy podatek PCC. W niektórych przypadkach kosztem firmy może być również podatek VAT. Opłacane przez firmę podatki można wliczać do kosztów uzyskania przychodów jeżeli: dany podatek nie znajduje się na […]

standard Korekta przychodów w bieżącym rozliczeniu

Ministerstwo Gospodarki proponuje wprowadzenie możliwości uwzględnienia korekt przychodów w bieżących okresach rozliczeniowych. Dotyczyłoby to sytuacji, gdy korekta związana byłaby np. z obniżeniem ceny, udzieleniem rabatu, czy zwrotem towaru. Propozycje te zawarto w projekcie noweli ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Przewidują wprowadzenie zmian w ustawach o podatkach dochodowych (PIT […]

standard Więcej miejsc pracy, lepsze wynagrodzenia

Pierwsza połowa bieżącego roku zapowiada się bardzo optymistycznie dla rynku pracy. Najnowsze wyniki kwartalnego badania „Plany Pracodawców” Randstad i TNS pokazują, że odsetek przedsiębiorców, którzy chcą tworzyć w tym okresie nowe miejsca pracy jest najwyższym zanotowanym w minionych 6 latach. Rośnie również liczba firm, które będą podwyższać wynagrodzenia pracowników. Pomimo […]

standard Rok 2014 i styczeń 2015 w gospodarce

W styczniu 2015 r. odnotowano dobre wyniki w większości obszarów gospodarki. Nastąpił wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej. Zwiększyło się również przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, a liczba bezrobotnych była mniejsza, niż przed rokiem.   W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, w sektorze przedsiębiorstw odnotowano: wzrost produkcji sprzedanej przemysłu – o 1,7 proc. (wobec […]

standard Karta informacyjna o zużyciu energii obowiązkowa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Projekt nowelizacji ustawy doprecyzowuje pojęcie karty, która jest dołączana do produktu. Będzie ona zawierała standardową tabelę informacyjną (w języku polskim), dotyczącą produktu wykorzystującego energię. Dostawca produktu musi dołączyć kartę do broszur […]