Maj, 2015

standard Trendy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Wielkiej Brytanii

W dniach 13 – 14 maja 2015 odbyła się w Londynie jedna z większych w Europie konferencji poświecona zagadnieniom rozwoju zasobów ludzkich w organizacji: Learning & Development Show. Organizatorem przedsięwzięcia jest jedna z najbardziej zasłużonych w tym obszarze instytucji, czyli Chartered Institute of Personnel Development – CIPD. Główne trendy Na […]

standard Wakacyjna gorączka i spadek jakości obsługi klienta

Klient drugi raz nie zadzwoni – jak nie stracić klienta w biurze podróży Konkurencyjność rynku usług turystycznych sprawia, że klienci oczekują natychmiastowej i idealnej obsługi. Jeśli ich telefon nie będzie odebrany w ciągu kilku sekund lub pierwsza oferta nie będzie dokładnie dopasowana do preferencji – przejdą do konkurencji. Jak nie […]

standard Audyt personalny i organizacyjny dla małych i średnich firm

Audyt w biznesie może obejmować analizę różnych obszarów funkcjonowania firmy – od finansów, przez procesy produkcyjne, organizację, personel po procedury zarządcze. W tym artykule skoncentrujemy się na audycie personalnym i organizacyjnym. Powszechnie panuje przekonanie, że działania audytowe, mające na celu weryfikację funkcjonowania firmy (w różnych obszarach jej działania), są prowadzone […]

standard Udział w targach – podatek u źródła

Podatnicy często biorą udział w targach reklamowych, w przypadku których płatność dokonywana jest na przez zagranicznego podmiotu. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy nabycie takich usług wiąże się obowiązkiem płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP, […]

standard Nielojalni pracownicy

Czy istnieją instrumenty prawne, z których pracodawcy mogą korzystać, aby przeciwdziałać nieuczciwym praktykom? JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED NIELOJALNYMI PRACOWNIKAMI? Pracodawcy, dążąc do rozwoju swojego biznesu, inwestują niemałe pieniądze i czas w rozwój swoich pracowników. Pracownicy pod okiem przełożonych zdobywają nie tylko niezbędne doświadczenie w biznesie i specjalistyczny know-how, ale także dostęp […]