Maj, 2016

standard Ocena efektywności pracy, jako narzędzie optymalizacji zatrudnienia w sektorze publicznym

Artykuł został przygotowany w oparciu o liczne projekty doradcze, przeprowadzone przez firmę W&BS dla instytucji publicznych i komercyjnych. Do niedawna usługi audytu organizacyjnego i personalnego uważane były za narzędzia poprawy efektywności zarządzania jedynie w sferze biznesu. Jednak w ciągu kilku ostatnich lat obserwowany jest znaczny wzrost zainteresowania usługami audytowymi wśród urzędów […]