Wrzesień, 2016

standard Zmiany w Kodeksie pracy

Umowa o pracę przed dopuszczeniem do wykonywania pracy W związku ze zmianami Kodeksu pracy od 1 września 2016 r. pracownik może zostać dopuszczony do pracy (może faktycznie rozpocząć jej świadczenie) jedynie, jeśli uprzednio: zawarł z pracodawcą umowę o pracę na piśmie; albo pracodawca potwierdził pracownikowi na piśmie ustalenia co do […]

standard Planowanie strategiczne w dobie przywództwa i innowacji.

Jak skutecznie odpowiedzieć na zmienność otoczenia? Pierwsze naukowe koncepcje zarządzania z XIX w.  zakładały, że rola menedżera w prowadzeniu firmy jest pasywna. Sukces był definiowany poprzez zdolność do szybkiego i inteligentnego dostosowania się do otoczenia, na które menedżer nie był w stanie w żaden sposób wpływać. Potem Peter Drucker nałożył […]