standard Jacy specjaliści mogli liczyć na najwięcej ofert pracy w 2015 r.? Raport Pracuj.pl

Jak wynika z danych Pracuj.pl, w 2015 r. jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników byli specjaliści ds. handlu i sprzedaży, finansiści oraz eksperci IT. Najwięcej ofert dla tych specjalistów pochodziło z branż: handel i sprzedaż; bankowość, finanse, ubezpieczenia; IT oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie, ale upomniał się o nich także przemysł ciężki.

Specjaliści ds. handlu i sprzedaży, finansiści oraz pracownicy IT, to eksperci, na których zapotrzebowanie utrzymuje się na wysokim poziomie już kolejny rok z rzędu. W 2015 r. najsilniej, z wymienionej grupy, wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów IT – o niemal 16% w porównaniu rok do roku.

IT – stałe wzrosty

W 2015 r. najbardziej wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów IT odpowiedzialnych za administrację, o 26% rok do roku. Także eksperci zajmujący się rozwojem oprogramowania mogli wybierać w większej, o 12%, liczbie ofert pracy niż w 2014 r. Najmniej, bo o 5%, wzrosła liczba ogłoszeń o pracę skierowanych do specjalistów odpowiedzialnych za internet,
e-commerce, nowe media.

Wśród specjalistów zajmujących się administracją IT najwięcej ofert pracy skierowano do specjalistów ds. administrowania systemami (wzrost o niemal jedną trzecią). Znaczące wzrosty zapotrzebowania zarejestrowano także w stosunku do ekspertów odpowiedzialnych za zarządzanie usługami (48%) oraz administrowanie sieciami (25%). Analiza ofert pracy adresowanych do specjalistów odpowiedzianych za obszar administracji IT pokazuje, że pracodawcy oczekują od tych ekspertów wykształcenia wyższego informatycznego, znajomości systemów operacyjnych Windows i Linux oraz sieci komputerowych (LAN, WAN, VPN). Wymaga się także biegłej znajomości języków programowania (Java, SQL). Niezbędna okazuje się znajomość angielskiego – wymóg tego języka pojawia się w ponad 80% ogłoszeń.

Dla specjalistów IT specjalizujących się w rozwoju oprogramowania najwięcej ofert pracy skierowanych było do osób odpowiedzialnych za programowanie (wzrost o 5% rok do roku), natomiast największy wzrost zapotrzebowania dotyczył specjalistów zajmujących się architekturą – o 36% rok do roku.

Najwięcej pracy dla specjalistów IT było w województwach mazowieckim i dolnośląskim. Największe zapotrzebowanie na tych ekspertów zgłosiły firmy małe (zatrudniające od 11 do 50 osób).

Specjaliści ds. handlu poszukiwani

Specjalizacja w której zapotrzebowanie na pracowników utrzymuje się na stale wysokim poziomie, z ewentualnymi lekkimi wzrostami, to handel i sprzedaż. Liczba ofert pracy wzrosła w 2015 r. o 6% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wśród sprzedawców poszukiwano najczęściej ekspertów ds. sprzedaży usług profesjonalnych, z obszaru finansów/bankowości/ubezpieczeń, oraz z zakresu w inżynierii, techniki, produkcji. Wiele ofert skierowano także do osób specjalizujących się w sprzedaży produktów spożywczych i odpowiedzialnych za sprzedaż produktów z obszaru farmacji i medycyny.

Najczęściej specjalistów tych poszukiwali pracodawcy z województwa mazowieckiego, śląskiego oraz wielkopolskiego. Najwięcej ofert pochodziło z firm największych (powyżej 251 pracowników), jednak najbardziej wzrosło zapotrzebowanie w mikrofirmach, o 14% rok do roku.

 Jest praca dla specjalistów ds. finansów

Do specjalistów ds. finansów skierowano w 2015 r. o 4% więcej ofert pracy niż w roku 2014. W obszarze bankowości odnotowano niewielki spadek ogólnej liczby ofert pracy. Spadki dotyczyły przede wszystkim stanowisk związanych z bankowością detaliczną, korporacyjną oraz pośrednictwem finansowym. Związane to jest ze zmianami jakie zachodzą na rynku bankowym w Polsce. Konsolidacje banków, zamykanie dużych oddziałów, tworzenie oddziałów typu smart coraz większa automatyzacja procesów, przekładają się na mniejsze zapotrzebowanie na pracowników bankowości detalicznej. Rosło natomiast zapotrzebowanie na osoby odpowiedzialne za analizę i ocenę ryzyka czy specjalistów ds. bankowości inwestycyjnej.

W ogłoszeniach dedykowanych ekonomistom i finansistom (wzrost o 6% rok do roku) – najwięcej ofert pracy skierowano do księgowych. Poszukiwano także specjalistów ds. analizy finansowej, osób odpowiedzialnych za audyt i podatki oraz specjalistów ds. kontrolingu.

Najwięcej pracy dla specjalistów ds. finansów było w województwie małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim, najwięcej pracy dla tych ekspertów było w firmach największych (powyżej 251 pracowników), ale zapotrzebowanie na nich wzrosło najbardziej, o 15%, w firmach średnich (51-250 pracowników).specjalisci_poszukiwani_2015