standard Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po pożyczkę

Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) z roku na rok przybywa inwestycji finansowanych pożyczką.

Od 2010 roku udział pożyczki w finansowaniu aktywów ruchomych przez firmy leasingowe dynamicznie rośnie (od 8,3% do 15,6% w 2014).

W 2014 r., dynamika aktywów sfinansowanych pożyczką wyniosła 27,5 proc. wobec 16,9 proc. w roku 2013 r. Największy 74,3 proc udział wśród aktywów finansowanych pożyczką w ubiegłym roku stanowiły maszyny i urządzenia(w tym IT).  Na drugim miejscu znalazł się też transport ciężki z 15,4 proc. udziałem i dalej pojazdy lekkie, osobowe dostawcze i ciężarowe do 3,5 T – 9,6 proc. oraz nieruchomości 0,2 proc.[1] udziałem.

Pożyczka domeną segmentu urządzeń i maszyn

Jak wynika z raportu EFL „Agro pod lupą”[2] najbardziej docenianym przez polskich rolników instrumentem finansowania zewnętrznego jest pożyczka.. Aż 38 proc. respondentów zapytanych o wskazanie najbardziej dostępnych na rynku źródeł finansowania wymieniło ten właśnie instrument.. Powodem rosnącego zainteresowania ofertą pożyczki w sektorze Agro jest możliwość skorzystania z rolniczych funduszy unijnych obsługiwanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pożyczka cieszy się również rosnącą popularnością wśród klientów sektora budowlanego. W roku ubiegłym udział tzw. żółtego sprzętu w całym segmencie maszyn i urządzeń (finansowanych pożyczką) wyniósł 8 proc.

Różnica pomiędzy leasingiem a pożyczką dla MŚP

Pożyczka jest instrumentem finansowym preferowanym przez podmioty, które starają się
o dotacje unijne lub nie są płatnikami VAT. Dzięki pożyczce mogą oni sfinansować 100 proc. wartości faktury. Pożyczkę cechują m.in. długi okres finansowania, zerowy lub niski wkład własny.

W EFL pożyczka udzielana jest na finansowanie nowego i używanego sprzętu. Zaletą tej formy finansowania jest minimum formalności i szybka, wydawana w 15 minut decyzja kredytowa. Dla przedsiębiorcy sektora MSP ważny jest również elastyczny harmonogram spłat zobowiązań., który jest dostosowany do jego konkretnych potrzeb i uwzględniający specyfikę branży, w której działa .

Zalety leasingu

Największą zaletą tej formy finansowana jest możliwość inwestowania w rozwój, bez znaczącego angażowania środków własnych. Jest to bezpieczny, szybki
i wygodny sposób finansowania inwestycji. Leasing pozwala także na relokację zasobów finansowych, gdyż raty mogą być spłacane z bieżących przychodów, a wolne środki przeznaczone na rozwijanie bieżącej działalności. Leasing operacyjny wiąże się również z realnymi korzyściami podatkowymi, gdyż czynsz leasingowy stanowi dla przedsiębiorców koszt uzyskania przychodu.

Ważną zaletą leasingu jest również szybkość podejmowania decyzji leasingowej. Decyzję o przyznaniu finansowania można w EFL uzyskać w ciągu 15 minut. EFL stwarza również możliwość dopasowania wysokości rat leasingowej do bieżącej sytuacji firmy oraz sezonowości jej przychodów. Klient ma do dyspozycji indywidualne konto na Portalu KlientEFL, w którym samodzielnie zarządza harmonogramem czynszów leasingowych.

Europejski Fundusz Leasingowy SA