standard Polskie społeczeństwo szybko się starzeje

Liczba ludności w wieku emerytalnym w Polsce wzrośnie w perspektywie najbliższych dekad z ok. 7 mln w 2013 r. do blisko 10 mln w 2050 r. – prognozuje GUS w analizie „Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się struktury ludności w świetle prognozy na lata 2014-2050” przygotowanej na potrzeby sejmowej komisji polityki senioralnej.

W 2013 r. weszły w życie przepisy, przewidujące stopniowe zrównanie i wydłużenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Wiek emerytalny jest podnoszony co cztery miesiące o jeden miesiąc.

Ustawowa zmiana wieku emerytalnego spowodowała, że sukcesywne przesuwanie wieku poprodukcyjnego zmniejszy liczbę potencjalnych emerytów w porównaniu do sytuacji przed zmianą. Osób w wieku poprodukcyjnym będzie mniej: w 2020 r. – o 12 proc. (o ponad 1 mln osób), w 2035 r. – o 18 proc. (1,85 mln) a w 2050 r. aż o jedną piątą (o prawie 2,5 mln osób).

Współczynnik obciążenia ludności w wieku produkcyjnym osobami w wieku emerytalnym będzie się zwiększał przez wszystkie lata prognozy – z 28 osób w 2013 r. do 52 w 2050 r. (na sto pracujących osób). Jednak – jak wskazuje GUS – przy utrzymaniu poprzednich zasad dotyczących ustawowego wieku przejścia na emeryturę, na sto osób w wieku produkcyjnym w 2050 r. przypadałoby 75 osób uprawnionych do emerytury.

Obecnie, jak pokazują dane GUS, osoby w wieku powyżej 65 lat mają już za sobą okres aktywności zawodowej – dla 95 proc. seniorów wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta.

oprac.: jn