standard Szacunki GUS – rośnie produkcja

Produkcja sprzedana przemysłu w I 2015 r. była o 1,7% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r. Wzrost objął 22 spośród 34 działów przemysłu – wynika z wstępnych danych GUS. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe, niż przed rokiem, o 2,9%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2%.

Znaczący wzrost odnotowano w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 12,5 proc.), a także komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 12,2 proc.). Najsilniej natomiast spadła sprzedaż w produkcji napojów (o 12 proc.), wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 8,5 proc.). W styczniu 2015 r. wzrosła także produkcja przedsiębiorstw budowlanych. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku była ona wyższa o 1,3 proc. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2015 r. były niższe niż przed rokiem o 2,9 proc. W porównaniu z grudniem 2014 r. wzrosły zaś o 0,2 proc.

Eksperci Ministerstwa Gospodarki prognozują, że w lutym 2015 r. przy braku różnic w liczbie dni roboczych w porównaniu z lutym 2014 r. wzrost produkcji przemysłowej powinien wynieść ok. 2 proc. Jednocześnie podtrzymują prognozy wskazujące na ponad 3 proc. wzrost produkcji przemysłowej w pierwszym kwartale 2015 r.

oprac.: Daria