standard Warszawa ma największy potencjał dla inwestorów

Warszawa wygrała w czterech spośród sześciu kategorii: (1) potencjału ekonomicznego, (2) kapitału ludzkiego i stylu życia, (3) przyjazności dla biznesu oraz (4) dostępności, w rankingu fDi – spółki z grupy Financial Times specjalizującej się w raportach pokazujących atrakcyjność inwestycyjną miast i regionów. Na drugim miejscu znalazł się Kraków, na trzecim sklasyfikowano Poznań.

Miasta wymienione w rankingu fDi w większości są objęte działaniem specjalnych stref ekonomicznych. Dzięki nowym inwestycjom, SSE przyspieszają rozwój gospodarczy polskich województw. Powstają nowe miejsca pracy oraz zmniejsza się bezrobocie. Zagospodarowany zostaje majątek poprzemysłowy. Zwiększa się konkurencyjność produktów i usług. Systematycznie wprowadzane są nowe rozwiązania technologiczne. Dzięki tym wszystkim działaniom zwiększa się konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki.

fDi Intelligence, spółka z grupy Financial Times specjalizująca się w raportach pokazujących atrakcyjność inwestycyjną miast i regionów całego świata, pierwszy raz przygotowała zestawienie wyłącznie polskich miast. W ogólnym rankingu na kolejnych miejscach (poza wspomnianą pierwszą „trójką”) sklasyfikowano: Łódź, Gdańsk, Katowice, Szczecin, Gdynię oraz Gliwice. Natomiast w zestawieniu miast średniej wielkości, pod względem ekonomicznego potencjału najwyżej oceniono: Gdynię, następnie Legnicę, Bielsko-Białą, Opole oraz Gliwice. Ranking fDi Intelligence oceniał także miasta pod względem strategii przyciągania inwestycji zagranicznych. Tu najlepiej oceniono: Łódź, Katowice, Wrocław, Gdańsk i Kraków.

Polskie miasta uzyskują wysokie oceny także w sporządzanych przez fDi Intelligence rankingach globalnych. W grudniu 2014 r. w zestawieniu Global Cities of Future, Wrocław zajął wysokie 6. miejsce w zestawieniu miast rynków wschodzących i 9. w klasyfikacji wszystkich miast z najlepszymi strategiami przyciągania inwestycji. Stolica Dolnego Śląska otrzymała także 3. lokatę wśród dużych miast pod względem przyjazności dla prowadzenia biznesu.

oprac.: Daria