standard Biznes stawia na outsourcing floty

Według najnowszych danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, niezmiennie najpopularniejszą formą finansowania i zarządzania flotą aut firmowych w ramach usług car fleet management w Polsce pozostaje full service leasing (FSL), czyli leasing operacyjny z pełną obsługą. W łącznej flocie firm PZWLP samochody znajdujące się w full service leasingu stanowią już 77% i po III kwartale 2014 r. jest to przeszło 93 tys. pojazdów. Liderem branży pozostaje LeasePlan Polska.

Zgodnie z danymi PZWLP od początku czerwca do końca września firmy zrzeszone w Związku wygenerowały prawie 1/3 łącznej sprzedaży nowych samochodów do firm, osiągając najwyższy pod tym względem poziom w 2014 roku. Dynamiczny rozwój wynajmu długoterminowego flot powoduje, że usługa zgodnie z trendami zachodnioeuropejskimi konsekwentnie zastępuje starsze i mniej rozwinięte formy finansowania samochodów jak kredyt, czy klasyczny leasing finansowy, zapewniające wyłącznie finansowanie.

Niezmiennie najpopularniejszą formą finansowania i zarządzania floty aut firmowych w ramach usług CFM w Polsce pozostaje full service leasing (FSL), zwany inaczej leasingiem operacyjnym z pełną obsługą. Pozostałą, zdecydowanie mniejszą część floty wszystkich firm PZWLP, stanowią auta w usługach leasingu z serwisem – 13% (LS) oraz wyłącznego zarządzania – 10% (FM – Fleet Management). W przypadku tej ostatniej usługi w ostatnich dwóch kwartałach można zaobserwować bardzo duży wzrost, wynoszący po III kwartale 2014r. aż 43,6% r/r. Zdaniem ekspertów PZWLP, przyczyną ożywienia w tym segmencie jest pojawienie się na polskim rynku zupełnie nowego rodzaju oferty kierowanej przede wszystkim do najmniejszych przedsiębiorców wykorzystujących floty liczące od jednego do kilku samochodów. Polega ona na zapewnieniu małym firmom, decydującym się na zakup pojazdów we własnym zakresie, stałej obsługi serwisowej ich samochodów flotowych w ramach zryczałtowanych, stałych kosztów.

– Jest to kolejny, bardzo dobry sygnał płynący z polskiego rynku flotowego, świadczący o jego coraz większej dojrzałości – mówi Marek Małachowski, prezes zarządu PZWLP, dyrektor zarządzający ALD Automotive Polska. – Potwierdza bowiem, że nawet mikro przedsiębiorstwa w zakresie swoich samochodów służbowych poszukują rozwiązań choć w części pozwalających im na zlecenie czynności związanych z flotą firmom zewnętrznym.

W Polsce sprzedaż nowych samochodów jest generowana w większości, bo w ponad 60%, przez firmy i przedsiębiorców co powoduje, że sektor klientów komercyjnych jest główną siłą napędową rynku motoryzacyjnego w kraju. Według danych IBRM Samar, w III kwartale 2014 roku firmy kupiły blisko 44,5 tys. aut, a firmy skupione w PZWLP ponad 13,7 tys. Oznacza to, że miały blisko 1/3 (31%) udziału w całkowitej sprzedaży aut do firm w kraju osiągnając najwyższy pod tym względem poziom od początku roku.

Full Service Leasingu dedykowany jest firmom, które chcą skupić się na własnym biznesie, a zarządzanie flotą powierzają specjalistom. Większość firm, chcąc skupić się na działalności podstawowej, zdecydowała o oddaniu na zewnątrz w zarządzanie takich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa jak kadry, płace, wyposażenie biur, usługi księgowe i finansowe czy właśnie flota samochodowa. Celem takich działań jest optymalizacja procesów i redukcja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

oprac. Lila