standard Branża faktoringowa rośnie w siłę kolejny rok z rzędu

Rok 2015 przyniósł faktorom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów (PZF) już kolejny rok z rzędu dwucyfrową dynamikę wzrostu obrotów – o 17,38 proc. w stosunku do roku 2014. Obroty faktorów sięgnęły łącznej wartości 134,33 mld zł1. Wyniki te potwierdzają bardzo dobrą kondycję polskiego faktoringu, a sami faktorzy zapowiadają kolejny wzrost już w tym roku.

Mocny faktoring eksportowy i pełny

W roku 2015 najszybciej rozwijał się faktoring eksportowy, segment ten pokazuje blisko 27 proc. wzrost r./r. To potwierdzenie trendu, który obserwujemy już od jakiegoś czasu – przedsiębiorcy oczekują bowiem nie tyko finansowania, ale także przejęcia ryzyka niewypłacalności ich klientów. Przyczyną tego jest także szybki rozwój polskiego eksportu. Eksport rośnie, ale obawy o niewypłacalność kontrahentów zagranicznych nie maleją. Klienci nie wiedzą jak na obcych rynkach skutecznie egzekwować swoje należności i dlatego szukają wsparcia u faktorów. Ponadto taka usługa daje faktorantom również możliwość ograniczenia występującego w transakcjach walutowych ryzyka kursowego. Podam przykład: płatność zagraniczna wpływająca na rachunek po 60, czy 90 dniach od zrealizowanej sprzedaży, po przeliczeniu na złotówki okazuje się być niższa, niż w czasie wystawiania faktury. Dzięki zastosowaniu faktoringu, faktorant otrzymuje płatność gotówkową i natychmiast może dokonać jej wymiany. Z drugiej strony należność faktora w walucie obcej zostanie spłacona w całości, w tejże walucie przez zagranicznego kontrahenta.

Warto zwrócić uwagę również na fakt, że po raz pierwszy od kryzysu finansowego w 2009 roku, udział faktoringu pełnego, czyli oferującego pełne zabezpieczenie płatności, jest wyższy od niepełnego.  Faktoring pełny pokazuje blisko 26 proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Obroty wykazane według rodzajów usług faktoringowych

rodzaj faktoringu 2015
(mln zł)
2014
(mln zł)
faktoring krajowy 103 853 90 167
faktoring eksportowy 28 731 22 668
faktoring pełny 67 528 53 687
faktoring niepełny 65 006 59 141

Więcej klientów i skupionych faktur

Rok 2015 przyniósł większą liczbę firm, które zdecydowały się na skorzystanie z usługi faktoringu – było ich o 12,37 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W minionym roku z faktoringu skorzystało 7 095 klientów. Wzrosła również liczba faktur (wzrost o 20,5 proc.). Co ciekawe – firmy faktoringowe otwierają się na coraz mniejszych klientów, o czym świadczy 2,5 proc. spadek średniej wartości faktury przedstawianej do wykupu, która wyniosła niewiele ponad 20 tysięcy złotych. Ten trend będzie się utrzymywał, rynek pokazuje bowiem coraz większą potrzebę finansowania przez faktoring wśród firm, którym jeszcze kilka lat temu faktoring nie był oferowany, bo były zbyt małe. Sami faktorzy stają się bardziej elastyczni oferując mniejszym firmom kompleksową obsługę faktoringową, która zakłada ścisłą relację pomiędzy wszystkimi stronami usługi: faktorem, faktorantem (klientem) oraz odbiorcą.

Co czeka branżę i klientów

Od 2006 roku procentowa wartość nabywanych oraz finansowych przez faktorów wierzytelności rośnie w tempie dwucyfrowym. Możliwość łączenia finansowania z innymi zaletami faktoringu, np. przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców włączonych do umowy lub możliwością aktywnego zarządzania strukturą bilansu sprawia, że faktoring jest istotnym narzędziem w strategii długoterminowego zarządzania finansami. Na 2016 rok faktorzy zapowiadają utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu nabywanych oraz finansowanych wierzytelności.

Finansowanie będzie nadal pożądane przez przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes. Nie możemy zapomnieć jednak o osłabionej akcji kredytowej banków oraz bessie, która obecnie utrudnia firmom finansowanie poprzez giełdę papierów wartościowych. Tę lukę bardzo dobrze wypełnić mogą faktorzy, oferując nie tylko finansowanie, ale także szereg usług dodatkowych, takich jak ocena wiarygodności kredytowej odbiorców, przejęcie ryzyka ich niewypłacalności, administrowanie należnościami, czy obsługę windykacyjną. Warto także pamiętać o planowanym przyjęciu przez polski rząd podatku bankowego w wysokości 0,39 proc., który najprawdopodobniej spowoduje wzrost cen usług faktoringowych. Nie stanie się to jednak od razu, gdyż faktorów obowiązują podpisane wcześniej umowy z klientami.

Obroty faktorów w 2015 roku w porównaniu do 2014 roku

FAKTOR 4Q 2015, narastająco 4Q 2014, narastająco zmiana r/r
PLN, mln PLN, mln %
ING CF 18 910,60 16 876,43 12,05
Raiffeisen Polbank 17 784,48 16 496,99 7,80
BZ WBK Faktor 17 016,65 14 427,85 17,94
Pekao Faktoring 14 478,98 12 584,88 15,05
Bank Millennium 13 461,92 12 121,70 11,06
Coface Poland 11 289,94 9 808,07 15,11
mFaktoring 10 412,00 9 045,00 15,11
PKO Faktoring 6 307,88 3 023,00 108,66
BGŻ BNP Paribas Faktoring 5 085,34 3 233,17 57,29
SEB 3 189,12 2 898,84 10,01
HSBC 2 972,30 2 643,90 12,42
BOŚ Bank 2 378,08 2 420,25 -1,74
BPH 2 142,00 1 544,54 38,68
Bibby Financial Services 2 120,00 1 633,25 29,80
UBI Factor 1 949,00 2 005,56 -2,82
IFIS Finance 1 783,36 1 308,40 36,30
Arvato Bertelsmann 894,32 738,48 21,10
BPS Faktor 735,27 629,75 16,76
Eurofactor Polska 492,50 386,90 27,29
Pragma Faktoring 490,00 430,70 13,77
KUKE Finance 260,00 4,11 6 226,03
Razem 134  335,01 114 446,67 17,38

Dane: PZF

Jarosław Jaworski

Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

Prezes Zarządu Coface Poland Factoring


1Dane pochodzą od 22 firm należących do Polskiego Związku Faktorów