standard Czy podatek VAT może być kosztem?

Niewątpliwie jednym z największych obciążeń nakładanych na przedsiębiorstwa jest podatek od towarów i usług. O ile część wydatków regulowanych z tytułu prowadzonej działalności można zaliczyć do kosztów, o tyle powszechnie wiadomo, że VAT kosztem nie jest. Czy na pewno?

Według Ustawy

Definicję kosztów uzyskania przychodu reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wymienia ona nie tylko wydatki, które do tej grupy kosztów mogą zostać zaliczone, ale również takie, których zakwalifikowanie do KUP z prawnego punktu widzenia jest bezzasadne. Jak wskazuje prawodawca, do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć miedzy innymi: podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Przepisy regulują płatność wspomnianego podatku w następujący sposób: VAT należny (związany ze sprzedażą) pomniejszany jest o VAT naliczony (związany z zakupem), a powstałe w ten sposób zobowiązanie wpłacane jest na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego. Istnieją jednak sytuacje, kiedy całość podatku, zarówno należny jak i naliczony, mogą zostać wliczone w koszty – w myśl zasady – od każdej reguły istnieje wyjątek.

Prowadzenie działalności zwolnionej z VAT

Występuje kilka sytuacji, kiedy zastosowanie ogólnych wytycznych niekwalifikujących podatku VAT do kosztów zostaje złamane. Pierwszy przypadek występuje wówczas, gdy mowa jest o przedsiębiorcach zwolnionych z płacenia VAT. Takie podmioty wystawiają rachunki zawierające cenę wykonanej usługi lub sprzedanego towaru wyrażoną w kwocie brutto. Kwestia podatku VAT na takim dokumencie nie jest w ogóle poruszana. Nie oznacza to jednak, że takie zobowiązanie nie powstaje, wręcz przeciwnie. Kwota rachunku nosi w sobie wartość VAT, a wyrażenie brutto oznacza, że podatek został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wykonywania przez podmiot działalności mieszanej, czyli wówczas, kiedy część świadczonych usług lub sprzedaż towarów jest zwolniona, a część nie, należy odpowiednio rozliczać obciążenia powstałe z tytułu opodatkowanej części przedsiębiorstwa i wpłacać je do urzędu skarbowego.

Podatek VAT od nabytych pojazdów

Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług z roku 2014 zawiera rewolucyjne zmiany, zwłaszcza jeśli chodzi o odliczanie podatku VAT od samochodów. Od 1 kwietnia bieżącego roku, samochody ciężarowe (powyżej 3,5 t) mają możliwość pełnego odliczenia podatku. Samochody osobowe zostały podzielone na dwie grupy: na wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych (przysługuje pełne odliczenie) oraz do celów mieszanych (możliwość odliczenia 50%). Połowa podatku VAT, która nie jest odliczana może zostać wrzucona w koszty.

Nieodpłatne przekazanie towarów

Jednym ze sposobów na zdobywanie przychylności klientów jest wręczanie prezentów o niskiej wartości lub nagród rabatowych z założenia nagradzających lojalność kontrahenta. Przekazywanie w taki sposób darowizn o jednorazowej, niskiej wartości tj. takiej, która nie jest wyższa niż 10 zł można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Każdemu klientowi można ofiarować podarunki o łącznej wartości nie przekraczającej w ciągu jednego roku 100 zł, przy czym należy prowadzić ewidencję obdarowanych.

Powszechnie stosowaną formą zachęcania konsumentów do nabywania towarów określonej marki jest sprzedaż premiowa. Polega ona na nieodpłatnym przekazaniu dóbr lub wykonanie usług, które klient otrzymuje przy dokonaniu zakupów za wyższą kwotę lub w zamian za udział w akcji promocyjnej. Podatek VAT związany z takim upominkiem może zostać ujęty w kosztach uzyskania przychodu.

Nie tylko VAT

Istnieje wiele opłat, które zaliczać można do kosztów uzyskania przychodu. Są nimi przede wszystkim należności dla gminy lub miasta. Wśród nich wymienić można opłaty za wydawanie zaświadczeń, pozwoleń, również abonament, opłaty od posiadania psów, środowiskowe, a także składki społeczne odprowadzane na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy.

Należy pamiętać, aby wyżej wymienione koszty były odpowiednio udokumentowane. Podatnik musi posiadać paragon, rachunek lub wyciąg bankowy (zawierający odpowiednią pozycję) dokumentujący uiszczenie opłaty oraz stanowiący jednocześnie podstawę do zakwalifikowania opłaty do kosztów.

Źródła:

1. http://www.vat.pl/vat_kosztem_podatkowym_komentarz_vat_interpretacje_4065.php

2. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kiedy-podatki-moga-byc-kosztami-uzyskania-przychodu-2953989.html

3. http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/126140,VAT-nalezny-od-nagrod-w-sprzedazy-premiowej-jako-koszt.html

4. http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,32,32,670,55570,20140401,art-5-14-zakres-opodatkowania.html

5. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/prezent-dla-klienta-mozna-wrzucic-sobie-w-koszta-firmy

6. http://taxcare.pl/tresci/porady/podatek-vat-jako-koszt-przedsiebiorcy

7. http://www.infakt.pl/blog/podatki-w-koszty/