standard Dlaczego warto skorzystać z leasingu? Czy warto posiadać go na własność? Jakie ograniczenia wynikają z leasingu IT?

W powszechnej świadomości leasing samochodu czy maszyn stał się standardem. Jednak na motoryzacji oferta leasingowa się nie kończy. Obejmuje ona szereg inwestycji z rozmaitych sektorów takich jak rolnictwo, rynek medyczny czy budownictwo, a których definicje można sprowadzić do wspólnego mianownika „środków trwałych”.

Leasingiem można również sfinansować sprzęt IT oraz oprogramowanie. Jednak leasing notebooka czy serwera telekomunikacyjnego wciąż stanowi dużą innowację dla wielu przedsiębiorców. Jeszcze gorzej wygląda wiedza nt. finansowania dóbr niematerialnych jakimi są licencje czy oprogramowanie. Natomiast możliwości są praktycznie nieograniczone

Jednak ten segment rynku  leasingu wciąż stanowi niewielki udział w portfelu branży i stanowi jedynie 1.6 proc. rynku leasingu ruchomości (dane za 2015r.)

Wynika to w głównej mierze z niewiedzy przedsiębiorców o możliwości skorzystania z leasingu jako zewnętrznego źródła do sfinansowania inwestycji IT.

Sektor MŚP (90 proc. klientów firm leasingowych to klienci tego sektora), choć świadomy konieczności podnoszenia poziomu informatyzacji swoich firm, nie traktuje tego rodzaju inwestycji priorytetowo. Główną barierę rozwoju stanowią koszty inwestycji. Jest to jednak raczej bariera mentalna, ponieważ raport Orange Insights1 podaje, że 99 proc. przedsiębiorców finansuje informatyzację swoich firm jedynie z własnych środków.

Wykorzystanie narzędzia, jakim jest leasing, do sfinansowania inwestycji w rozwój informatyczny firmy pozostaje na dość niskim poziomie.

Przedsiębiorcom z sektora MŚP , których działalność nie wiąże się z branżą IT, trudno jest zdecydować się na inwestycję w zinformatyzowanie firmy lub podniesienie poziomu tej informatyzacji, ponieważ nie dostrzegają prostego przełożenia tego poziomu na wzrost zysków firmy..

Korzyści dla  klienta

W porównaniu z innymi formami, leasing jest najszybszym i najprostszym źródłem finansowania inwestycji w infrastrukturę IT. Pozwala na zwiększenie płynności finansowej firmy, gdyż nie wymaga zaangażowania kapitału własnego, który w tym czasie można przeznaczyć na bieżący rozwój przedsiębiorstwa. Ponadto, leasingodawcy stwarzają możliwość dopasowania wysokości rat do sytuacji finansowej firmy czy też sezonowości przychodów. Leasing jest więc rozwiązaniem bardziej elastycznym niż kredyt bankowy. Istotne jest też to, że umożliwia błyskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych a – co za tym idzie – natychmiastową reakcję na sytuację rynkową.

Zalety leasingu

Największą zaletą tej formy finansowana jest możliwość inwestowania w rozwój, bez znaczącego angażowania środków własnych. Jest to bezpieczny, szybki
i wygodny sposób finansowania inwestycji w sprzęt informatyczny. Leasing pozwala także na relokację zasobów finansowych, gdyż raty mogą być spłacane
z bieżących przychodów, a wolne środki przeznaczone na rozwijanie bieżącej działalności. Leasing operacyjny wiąże się również z realnymi korzyściami podatkowymi, gdyż czynsz leasingowy stanowi dla przedsiębiorców koszt uzyskania przychodu.

Ważną zaletą leasingu jest również szybkość podejmowania decyzji leasingowej. Decyzję o przyznaniu finansowania można w EFL uzyskać w ciągu 15 minut. EFL stwarza również możliwość dopasowania wysokości rat leasingowej do bieżącej sytuacji firmy oraz sezonowości jej przychodów. Klient ma do dyspozycji indywidualne konto na Portalu KlientEFL, w którym samodzielnie zarządza harmonogramem czynszów leasingowych.

Co można sfinansować leasingiem

Oferta leasingu dla firm polegających na innowacyjnych rozwiązaniach jest szczególnie atrakcyjna. Za pośrednictwem leasingu IT przedsiębiorcy mogą uzyskać finansowanie na:  oprogramowanie, komputery, notebooki, serwery, drukarki, kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, projektory, urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, aparaty cyfrowe, kasy fiskalne, UPS-y, centrale telefoniczne, serwery telekomunikacyjne czy sprzęt sieciowy. Istotnym faktem jest możliwość pozyskania środków unijnych potrzebnych w rozwoju działalności w e-usługach.

EFL finansuje praktycznie każdy sprzęt IT: notebooki, zestawy komputerowe, serwery, sprzęt sieciowy, drukarki, skanery, kserokopiarki nie wyłączając oprogramowania. Zainteresowany przedsiębiorca może skorzystać z leasingu systemów informatycznych, ERP, CRM, BI, oprogramowania CAD/CAM czy innych kompleksowych systemów informatycznych.

W ostatnich latach rozwinęliśmy ofertę EFL w zakresie leasingu licencji i oprogramowania. Podpisaliśmy umowy o współpracy z ponad 100 producentami software’u z kraju i zagranicy. Współpracujemy z takimi wiodącymi producentami oprogramowania jak: Comarch, Asseco, BS, TETA,Isert czy Autodesk. To odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, którzy w obecnych warunkach rynkowych z jednej strony są zainteresowani inwestycjami w aplikacje wspierające efektywność i optymalizację kosztów w ich firmach, z drugiej zaś strony poszukują atrakcyjnych sposobów finansowania tych inwestycji.

Czy umowy dotyczące leasingu oprogramowania różnią się od umów na leasing sprzętu?

W samej konstrukcji umowy nie ma różnic między tymi dwoma segmentami jednak przedmiot umowy rozróżnia stawka amortyzacji. Inne są również niezbędne warunki, które muszą zostać spełnione, aby taka umowa mogła zostać zawarta. Warunkiem koniecznym jest zgoda właściciela autorskich praw majątkowych na leasing oprogramowania. Dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego ściśle współpracujemy
z producentami oprogramowania w tym zakresie.

Czy możliwy jest objęcie jedną umową leasingową zakupu sprzętu łącznie z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi?

Zależy to od indywidualnych rozwiązań i potrzeb finansujących. Jeśli software jest integralną, nierozerwalną częścią umożliwiającą działanie sprzętu, podpisywana jest jedna umowa. Do wartości początkowej umowy można również wliczyć instalację
i przystosowanie oprogramowania do potrzeb użytkowania.

Dla transakcji o jakiej wartości najczęściej zawierane są umowy leasingu IT? Jaka może być najniższa wartość sprzętu leasingowanego?

Średnia wartość jest zależna od przedmiotu finansowania. Inną wartość generuje data center dla dużej firmy, inną pojedynczy serwer dla klienta MŚP. Średnia rynkowa wartość pojedynczej umowy oscyluje w granicach 40 tysięcy złotych. Z powodów opisanych powyżej jedna transakcja może obejmować kilka umów leasingowych.

Pożyczka alternatywą dla leasingu

W kwietniu 2015 roku EFL wzbogacił ofertę produktów finansowych o pożyczkę na zakup sprzętu IT oraz oprogramowania. Aktualnie brak zgody producenta nie jest przeszkodą w sfinansowaniu nowoczesnego oprogramowania podnoszącego konkurencyjność firmy Pożyczka cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów firm leasingowych, które ten produkt oferują.

Głównym powodem popularności pożyczki jest możliwość skorzystania z funduszy unijnych. W kontekście wykorzystania środków z nowej perspektywy unijnej 2014 – 2020 liczymy, że pożyczka na sprzęt IT spotka się z dużym zainteresowaniem klientów.

Arkadiusz Ziółkowski
Kierownik Zespołu Rozwoju Rynków
Departament Marketingu EFL


1Orange Insights to cykl raportów opracowanych na podstawie badań jakościowych oraz ilościowych realizowanych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska – wśród działających w Polsce przedsiębiorców. Pierwszy z raportów Orange Insights został poświęcony określeniu stanu informatyzacji w działających w Polsce małych i średnich firmach. Badania zostały zrealizowane w połowie 2014 roku. W zakresie jakościowym obejmowały 11 pogłębionych wywiadów eksperckich oraz łącznie 500 ankiet w zakresie badania ilościowego metodą CATI / CAWI.