standard Dobry rok dla polskich faktorów

Dwadzieścia dwie firmy faktoringowe należące do Polskiego Związku Faktorów wykupiły w 2014 roku wierzytelności o wartości 114,4 miliardów złotych. Ich wartość była wyższa o 17,31% w stosunku do roku poprzedniego. Dwucyfrowy wskaźnik wzrostu jest dowodem utrzymywania się trendu o silnej dynamice wzrostu.

Silny, wzrostowy trend odnotowany w okresie 2009-2013 jest utrzymany, a faktoring nadal jest najszybciej rozwijającą się branżą sektora usług finansowych w Polsce.

Kolejny rekordowy wolumen obrotów w 2014 roku nie powinien zaskakiwać. W sytuacji zmiennej i skomplikowanej sytuacji gospodarczej (niski popyt wewnętrzny, wahania kursów walut, zachwiania gospodarek w krajach najważniejszych polskich importerów) faktoring utrzymuje status usługi o ugruntowanej pozycji. Mimo „trudnych czasów” faktorzy pozyskali ponad tysiąc nowych klientów.

„Rok 2014 był dobrym rokiem dla branży w Polsce a utrzymujące się zainteresowanie faktoringiem jest zjawiskiem naturalnym. Firmy coraz chętniej i coraz liczniej wybierają tę usługę finansową. Jest to bardzo skuteczne rozwiązanie wielu problemów wynikających z obrotów handlowych realizowanych na warunkach odroczonego terminu zapłaty. Faktoring udostępnia sprzedającym pozakredytowe środki finansowe i równocześnie daje możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem złych długów – wyjaśnia Mirosław Jakowiecki, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF. – Polski faktoring szybko rośnie. Wzrost branży mierzony wskaźnikiem penetracji PKB osiągnął w 2013 roku 8,42%. Wartość wskaźnika jest bliska średniej w Europie (9,5%), jest natomiast wyższa niż wskaźnik globalny (4,49%.) podsumowuje.

Wierzytelności o łącznej wartości 114.446,67 milionów złotych zostały sfinansowane w ramach różnorodnych form faktoringu. W 2014 r. największą popularnością cieszyły się:

  • faktoring krajowy niepełny – wartość obrotów 47.614,53 mln złotych;
  • faktoring krajowy pełny – wartość obrotów 42.552,82 mln złotych;
  • faktoring eksportowy – wartość obrotów 22.660,80 mln złotych;
  • faktoring importowy – wartość obrotów 1.618,53 mln złotych.

Poza faktoringiem importowym każda z wybieranych form usługi osiągnęła większy wolumen obrotów niż w roku poprzednim. Faktorzy sfinansowali 5,47 milionów faktur, z faktoringu korzystało 6.305 klientów (faktorantów) a w serwisowanych umowach było 127.196 kontrahentów (dłużników).

Wartość wolumenu obrotów faktorów (tylko PZF) po 4 kwartale 2014 r.:

Faktor 2014 ( mln zł)
ING CF 16 876,43
Raiffeisen Polbank 16 496,99
BZ WBK Faktor 14 427,85
Pekao Faktoring 12 584,88
Bank Millennium 12 121,70
Coface Poland 9 808,07
mFaktoring 9 045,00
BNP Paribas Factor 3 233,17
PKO BP Faktoring 3 023,00
SEB 2 898,84
HSBC 2 643,90
BOŚ Bank 2 420,25
UBI Factor 2 005,56
Bibby Financial Services 1 633,25
BPH 1 544,54
IFIS Finance 1 308,40
Arvato Bertelsmann 738,48
BPS Faktor 629,75
Pragma Faktoring 430,70
Credit Agricole CF 386,90
Faktorzy 184,90
KUKE Finance 4,11
razem 114 446,47

Udziały w rynku (%) w 2014 roku:

raport

Tomasz Biernat, PZF