standard Fundusz Ekspansji Zagranicznej

W ramach programu „Inwestycje polskie” oraz z inicjatywy Ministerstwa Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Ma zapewnić finansowanie kapitałowe małym i średnim firmom, które chcą zdobywać zagraniczne rynki zbytu.

Małe i średnie firmy, które chcą inwestować za granicami Polski, będą mogły w najbliższym czasie skorzystać z Funduszu Ekspansji Zagranicznej w ramach programu „Inwestycje polskie”.

Finansowanie będzie przeznaczone na inwestycje o wartości od kilku do kilkunastu milionów złotych.

Wedle danych Ministerstwa Skarbu, blisko 39% polskich MŚP planuje ekspansję zagraniczną w ciągu następnych 2 lat. Z drugiej strony ponad 90% polskich przedsiębiorstw handlujących poza granicami kraju finansuje te działania ze środków własnych. Brak dogodnych instrumentów finansowania rozwoju międzynarodowego firm jest czynnikiem ograniczającym.

Dla firm sektora MŚP nowy fundusz  ma się stać impulsem do ich rozwoju – umożliwić im pozyskiwanie know-how i rozszerzenie rynków zbytu, przełożyć się na wyższe zyski, a w ogólnym rozrachunku na wzrost polskiej gospodarki.

Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych krajach europejskich, np. w Niemczech, Holandii, Danii i Szwecji.

oprac.: Anna, za BGK