standard Innowacje dla wybranych – V edycja Raportu EFL „Pod Lupą”

Najnowszy Raport „Innowacje w MŚP. Pod lupą” przedstawia analizę kwestii związanych z zagadnieniem innowacji. Polscy przedsiębiorcy powszechnie deklarują chęć rozwijania swoich firm. 84,4 proc. przedstawicieli sektora MŚP uważa, że innowacje są ważnym i koniecznym czynnikiem dla rozwoju biznesu. Wielu przedsiębiorców wprowadza innowacje (48 proc.), jednak połowa sądzi, że jest to coś poza ich zasięgiem i możliwościami.

Deklaracje

Hasło „innowacje” jest dobrze znane przedsiębiorcom, chociaż  dla wielu pozostaje tylko hasłem. Innowacje są wymieniane wśród czynników budujących przewagę konkurencyjną na czwartym miejscu (63,4 proc.wskazań), a wśród elementów determinujących rynkowy sukces na piątej pozycji (20,4 proc. wskazań) . Na temat innowacji informacji aktywnie szuka 52 proc. przedsiębiorców. Rozumieją oni wagę innowacji dla rozwoju gospodarki, ale prawie 40 proc. (35,9 proc.) tłumaczy, że w ich branży nie są one warunkiem koniecznym, a 26,7 proc. deklaruje brak środków na wdrażanie innowacji. I tutaj dochodzimy do sedna problemu innowacji w Polsce.

Rzeczywistość

Znamienne jest to, że w Polsce aż 94,2 proc. firm na innowacje przeznacza swoje własne środki. Przedsiębiorcy wykazują sceptycyzm wobec dostępności wiedzy o możliwości poprawienia pozycji rynkowej dzięki zewnętrznym źródłom finansowania innowacji. Blisko 30 proc. przedsiębiorców nie dysponuje środkami pozwalającymi na wdrożenie innowacji, a brak informacji o możliwościach pozyskania funduszy z zewnątrz jest dodatkową barierą.

Niepokoi też fakt, iż co trzeci przedsiębiorca wycofał się w trakcie prowadzonych działań nad implementacją innowacji z powodu braku finansowania. Zaś 43 proc. przedstawicieli MŚP wskazuje na duży koszt prac przygotowawczych nad innowacją jako przyczynę tego stanu rzeczy.

Postulaty

W takiej sytuacji nie dziwni, że niemal 43 proc. przedsiębiorców postuluje zwiększenie dostępu do informacji na temat pozyskiwania funduszy, zmiany przepisów na prostsze, a także przyspieszenie procedur i jasne formalności. Kolejnych 39,4 proc. za aspekt ograniczający działania proinnowacyjne uznało często zmieniające się przepisy i spowodowany tym brak przewidywalności działań.

Wsparcie merytoryczne i finansowe

Uzyskane wyniki wskazują jednoznacznie, że aby mówić o skutecznym wprowadzaniu innowacji niezbędne są zasoby finansowe, zarówno generowane prze firmę, jak i łatwo dostępne środki pochodzące z instytucji zewnętrznych. Przedsiębiorcy podkreślali, że czynnikami, które mogłyby realnie wpłynąć na poziom proinnowacyjnych inicjatyw, byłyby po pierwsze możliwość otrzymania bezzwrotnych dotacji, po drugie wprowadzenie przepisów przyjaznych innowatorom, np. ulg podatkowych.

Priorytetem jest stworzenie programów wsparcia odpowiadających realnym potrzebom przedstawicieli MŚP. Instytucje finansowe powinny także dostosować swój portfel usługowy do szczególnej sytuacji tego sektora, która wymaga elastycznego, szybkiego reagowania, prostych reguł, a także merytorycznego wsparcia.

EFL SA nie tylko jako wydawca Raportu, lecz także w działaniach operacyjnych angażuje się na rzecz wsparcia postaw proinnowacyjnych, oferując przedsiębiorcom usługę, która finansuje nowe rozwiązania w firmach. Dzięki współpracy EFL i Europejskiego Banku Inwestycyjnego mali i średni przedsiębiorcy otrzymują dostęp do atrakcyjnego finansowania w postaci Leasingu Europejskiego z szybkimi procedurami o zminimalizowanym stopniu komplikacji.

Piąty raz pod lupą

Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach, opiera się na badaniach, przeprowadzonych przez niezależny instytut badawczy (Keralla Research) na zlecenie EFL SA, wzbogaconych o kontekst społeczno-ekonomiczny dotyczący procesów związanych z innowacjami w gospodarce. Dzięki formule pogłębionych wywiadów z przedsiębiorcami – klientami EFL SA, Raport jest wielostronnym portretem przedsiębiorcy wdrażającego innowacje lub wykazującego wobec nich dystans.

Dotychczas ukazały się cztery raporty z serii „Pod lupą”. Pierwszy charakteryzował kondycję mikro-, małych i średnich firm w Polsce („MŚP pod lupą”, edycja w 2011 roku), drugi poświęcony był sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce („Agro pod lupą”, edycja w 2012). Trzecie opracowanie analizowało finansowe aspekty prowadzenia działalności transportowej w Polsce („Transport pod lupą”, edycja 2013), a ubiegłoroczne – wsparcie młodych na rynku pracy („Młodzi na rynku pracy. Pod lupą”, 2014). Raporty są dostępne bezpłatnie na stronach www.efl.pl i www.epmpf.pl

O badaniu

W badaniu „Innowacje w MŚP. Pod lupą”, zrealizowanym przez Instytut Keralla Research dla EFL SA w dniach 15.06 – 2.07.2015 r., pytano osoby decyzyjne, odpowiedzialne za rozwój firmy (właściciel, wspólnik, prezes, dyrektor zarządzający, dyrektor ds. rozwoju, szef działu B+R, główny technolog, dyrektor finansowy, specjalista ds. inwestycji lub inne z wskazane jako odpowiedzialne za rozwój). Badanie wykonano metodą ilościową, techniką CATI (wywiad telefoniczny) wśród mikro-, małych i średnich firm (zatrudniających do 250 osób), na próbie 500 firm dobranych w sposób losowo-kwotowy. Próba ogólnopolska uwzględnia zróżnicowanie ze względu na zatrudnienie, działalność i liczbę firm przypadających na województwo. Błąd pomiaru wynosi 2, ufność – 0,95. Część jakościowa badania obejmowała 10 pogłębionych wywiadów z przedsiębiorcami wyłonionymi losowo spośród firm współpracujących z EFL SA.

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność
i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od ponad 24 lat współpracuje
z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. pięciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i trzykrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 261 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl