standard Jak przekonać pracowników w dużej firmie do udziału w prowadzonych programach wolontariackich?

Wspólne działanie w dobrej sprawie zawsze przynosi korzyści, a wolontariat pracowniczy jest najlepszym tego przykładem. Aby jednak zachęcić do niego kadrę należy spełnić 3 podstawowe wymogi.

 Krok 1 – pełna transparentność już na etapie planowania

W dużych firmach dobrze może sprawdzić się program grantowy, w którym każda osoba – niezależnie od zajmowanego stanowiska czy stażu pracy – może zgłosić pomysł na akcję wolontariacką. To dobre rozwiązanie dla pracowników na szeregowych stanowiskach, bowiem mogą się nauczyć jak zarządzać projektem czy kierować zespołem.

Krok 2 – właściwa komunikacja

Ważne, aby wszyscy pracownicy mieli wiedzę o projektach CSR prowadzonych przez firmę i na jakich zasadach można do nich dołączyć, np. w ramach wspomnianego już programu grantowego. W przypadku ING Życie ma on swoje logo, które używane jest do całej komunikacji. Otrzymują oni też regularnie maile na temat podjętych działań. Ponadto w intranecie – narzędziu do komunikacji wewnętrznej – powstała dedykowana mu strona. Dzięki temu w jednym miejscu zbierane są wszystkie informacje o naszych akcjach. Ciekawym rozwiązaniem są też różne teasery. Na przykład w pierwszej edycji programu wszyscy pracownicy znaleźli na swoich biurkach gadżet – puszkę z nasionami i hasłem „czy kiełkuje Ci w głowie pomysł na akcję wolontariacką?”. W kolejnych edycjach przy promocji wykorzystywaliśmy z kolei już materiały filmowe i zdjęciowe ze zrealizowanych projektów.

 Krok 3 – wsparcie firmy, nie tylko finansowe

W ING Życie przykładamy dużą wagę do tego, aby każdy pracownik miał możliwość angażowania się w działania prospołeczne. Mogą oni też liczyć na wsparcie koordynatora wolontariatu przy wszystkich kwestiach formalno-proceduralnych związanych z przygotowaniem zgłoszenia. Ważne jest, żeby szybko przekazywać wyczerpujące odpowiedzi pytania, aby nie zgasić w osobach motywacji do działania. Ponadto w ING Życie każdy może wykorzystać 8 godzin rocznie na działania w ramach wolontariatu. To też miła zachęta, aby akcje pomocowe nie odbywały się kosztem czasu prywatnego – choć takich weekendowych wydarzeń też prowadzimy dużo w ciągu roku. Często uczestniczą wówczas w nich całe rodziny naszych pracowników.

Co więcej wolontariuszom przyznajemy wyróżnienia za ich zaangażowanie. Bowiem wyniki konkursu grantowego, czyli wskazanie projektu, który wesprzemy, zawsze ogłaszamy w całej firmie. Nasi pracownicy dostają wówczas wielki czek z kwotą przeznaczoną na pomoc i tort, aby mogli świętować swój sukces z całym zespołem (zarówno w centrali, jak i w naszych oddziałach w całej Polsce). W celebracji uczestniczą też członkowie zarządu i przełożeni wyróżnionych osób.

 Każdy chce pomagać

Możliwość udziału w akcjach wolontariackich przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i całej organizacji. Jest to szansa na zaspokojenie naturalnej potrzeby pomagania innym. Ponadto, w przypadku dużych korporacji, w których osoby są podzielone na działy czy zespoły, wspólne działanie pozwala na integrację i uczy współpracy ludzi, którzy na co dzień w biurze nie mają ze sobą styczności. To także, dobra zabawa i możliwość przyjemnego sprzędzenia czasu oraz sposób na budowanie zaangażowania, przynależności do firmy i poczucia, że działając wspólnie można zdziałać cuda. To właśnie akcje wolontariackie często pokazują, że niemożliwe staje się możliwym. Wystarczy odpowiednia motywacja oraz zjednoczenie sił.

Autor: Agnieszka Chomczyk, Specjalisty ds. Komunikacji w ING Życie