standard Kasy fiskalne dla kolejnych zawodów

Od 1 stycznia zwiększa się katalog usług, których sprzedaż podlega ewidencjonowaniu za pomocą kas fiskalnych. Obowiązek ten będą mieli m.in. prawnicy, lekarze, kosmetyczki, mechanicy czy gastronomia. Przedsiębiorcy mają czas do 1 marca na dostosowanie się do przepisów. Resort finansów szacuje, że zmiany dotkną ok. 70 tys. podmiotów i pozwolą na zwiększenie wpływów do budżetu państwa o ponad 90 mln zł.

Ustawodawca rozszerzył katalog usług, których sprzedaż podlega ewidencjonowaniu za pomocą kas fiskalnych, ponieważ w jego przekonaniu pewne branże i pewne zawody są narażone na zwiększanie się szarej strefy. To m.in. naprawa pojazdów samochodowych, usługi świadczone przez lekarzy, stomatologów i prawników (z wyjątkiem notariuszy). Do dostosowania się do zmian będą zobowiązani przede wszystkim mali przedsiębiorcy – salony kosmetyczne, firmy gastronomiczne (z wyłączeniem usług świadczonych w samolotach i stołówkach szkolnych). Obowiązkowi fiskalizacji będzie podlegać też sprzedaż wód toaletowych i perfum – z wyjątkiem sprzedaży na pokładzie samolotów.

Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie mieli obowiązku posiadania kasy, wykonując daną usługę w styczniu na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, mają dwa miesiące od zakończenia miesiąca, w którym wykonali usługę, żeby rozpocząć fiskalizację. Bezwzględny obowiązek ewidencjonowania oznacza, że w tym przypadku limit obrotów 20 tys. zł nie będzie miał znaczenia. Nawet jeśli podatnik nie przekroczy tego progu, będzie zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Bezwzględnie oznacza to również, że nawet w przypadku towarów lub usług zwolnionych przedmiotowo z ewidencjonowania, i tak podlegałyby fiskalizacji. Dotyczy to sytuacji, kiedy dana usługa czy towar byłyby opłacane poprzez przelewy bankowe czy pocztowe. Przy takich formach płatności możliwe jest zwolnienie z obowiązku fiskalizacji. Nie będzie ono jednak możliwe w przypadku nowej grupy towarów i usług wymienionych w rozporządzeniu resortu finansów.

Ustawodawca zostawił zwolnienie podmiotowe i szereg zwolnień przedmiotowych. Zwolnienie podmiotowe dotyczy sprzedawców, którzy świadczą inne usługi i sprzedają inne towary, niż te wymienione w katalogu – obowiązek fiskalizacji zacznie się dla nich dopiero po przekroczeniu 20 tys. zł obrotu sprzedaży na rzecz osób fizycznych proporcjonalnie przeliczane w skali roku. Zwolnienie przedmiotowe dotyczy usług związanych m.in. z odprowadzaniem ścieków, zbieraniem odpadów, transportem osób, czy działalności pocztowej lub z noclegiem.

Nie musi być ewidencjonowana jednorazowa sprzedaż środków trwałych. Chodzi o zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług, które zaliczane były do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Na dostosowanie się do zmian przedsiębiorcy będą mieć czas do 1 marca 2015 roku. Zakup kas będzie refundowany – nawet w 90 proc., ale nie więcej niż 700 zł.