standard Kwota wolna zaskarżona

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego kwotę wolną od podatku w pierwszym progu podatkowym od osób fizycznych. 556,02 zł to, według rzecznika, za niska kwota zwolnienia, która nie odpowiada progowi ubóstwa.

 RPO zwraca uwagę w piśmie do TK, że roczny dochód odpowiadający takiemu zwolnieniu – 3089 zł – nie pozwala na zapewnienie elementarnych potrzeb życiowych. Przypomina, że kwota wolna od podatku do 2003 r. była ustawowo waloryzowana. Od tej pory tylko raz – w 2006 r. Sejm podwyższył kwotę z 530,08 zł do obecnej.

Zdaniem Rzecznika kwota wolna od podatku powinna odpowiadać progowi ubóstwa – kryteriom dochodowym uprawniającym do pomocy socjalnej. To obecnie 542 zł miesięcznie dla osoby samotnej oraz 456 zł miesięcznie dla osoby w rodzinie. Oznacza to, że roczny dochód dla osoby samotnej jest ponad dwukrotnie wyższy od dochodu podlegającemu zwolnieniu – 6504 zł rocznie, przy 3089 zł zwolnionych obecnie z podatku.

Rzecznik podnosi, że nie jest sprawiedliwa norma, która każe osobom uzyskującym dochód niepozwalający na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, podzielić się nim jeszcze z resztą społeczeństwa.

Obecnie podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płacony jest według dwóch stawek podatkowych – 18 i 32 proc. Próg dochodowy po przekroczeniu którego płaci się podatek według wyższej stawki wynosi 85 tys. 528 zł dochodu.

redakcja