standard Mądry kapitał dla proinnowacyjnych spółek – wsparcie z programów ramowych UE

Trwa pierwszy nabór w konkursie dla funduszy venture capital z nowej, europejskiej puli finansowej (2014 – 2020). O finansowanie z Unii ubiegają się inwestorzy kapitałowi, którzy pozyskane środki zainwestują w mikro-, małe i średnie firmy na etapie ekspansji i wzrostu. Kolejny konkurs programu ramowego UE ruszy już niebawem – i będzie zorientowany na projekty innowacyjne na wczesnych etapach rozwoju. Łącznie do dyspozycji menedżerów funduszy zostanie postawione 1,1 mld EUR. Jaką część z tej puli uda się pozyskać na inwestycje w Polsce, zależy od samych zarządzających – o środki unijne, dystrybuowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, konkurują z menedżerami z całej Europy. W nowej perspektywie finansowej wsparcie dla rynku kapitałowego zaoferuje również PARP.

9 grudnia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE wraz z Europejską Siecią Przedsiębiorcy (EEN) przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz pod patronatami Komisji Europejskiej, Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Stowarzyszenia Ośrodków Przedsiębiorczości i Innowacji zorganizował konferencję prasową i seminarium dedykowane wsparciu instytucji otoczenia biznesu w zakresie nowych programów ramowych UE.

Już niebawem poznamy szczegóły kolejnego konkursu, adresowanego także do pośredników finansowych, ale na inwestycje we wczesne etapy rozwoju, mające charakter innowacyjny. Środki zostaną udostępnione w ramach InnovFin SME Venture Capital, w programie Horyzont 2020. Pieniądze będzie można inwestować nie tylko w MŚP, ale i małe midcaps (poniżej 500 zatrudnionych). Oprócz finansowania dla funduszy VC, przewidywane jest wsparcie dla ośrodków transferu technologii, takich jak inkubatory i akceleratory technologiczne, które zajmują się wspieraniem przedsiębiorców na bardzo wczesnych etapach rozwoju (np. przy przygotowaniu prototypu). Wspierane mają być także np. inicjatywy koinwestycyjne przy udziale aniołów biznesu. Pula finansowania w InnovFin SME Venture Capital wyniesie ok. 400 mln EUR.

„Dzięki wspólnym działaniom Komisji Europejskiej, polskiego rządu i naszego rynku finansowego powiększa się oferta finansowania innowacji. Chodzi o przedsięwzięcia, w których rozwiązania naukowe zostaną zaimplementowane do celów komercyjnych. Unia przeznaczyła 80 mld euro na program Horyzont 2020 dla badań i innowacji, naszym celem jest wykorzystać jak najwięcej z tego budżetu, z pożytkiem dla rozwoju polskiej gospodarki” – powiedział Włodzisław DUCH, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zarządzający funduszami venture capital już teraz mogą aplikować o unijne finansowanie na inwestycje kapitałowe. Środki udostępniono w ramach COSME Equity Facility for Growth. COSME to unijny program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP, a instrument kapitałowy w nim zawarty ma na celu poprawę dostępu do finansowania perspektywicznych MŚP w fazie ekspansji i wzrostu oraz wspieranie rozwoju tych spółek na rynkach zagranicznych. Do dyspozycji menedżerów funduszy postawiono ok. 700 mln EUR, ale dzięki dźwigni łączną kwotę inwestycji, która trafi do firm, szacuje się nawet na 4 mld EUR. Ile z tych pieniędzy trafi na rynek polski, zależy od aktywności działających w Polsce menedżerów VC oraz jakości ich ofert. Środki są dostępne dla całej Europy. Dystrybucją zajmuje się Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

„Pieniądz od funduszu venture capital to pieniądz ‚generator’. Venture capital wybiera najbardziej perspektywiczne, wzrostowe spółki i pomaga im rozwinąć skrzydła na rynku. Jednocześnie dostarcza spółce najlepsze praktyki w zakresie zarządzania, pomaga uporządkować finanse, służy kontaktami branżowymi. Jego cele są zbieżne z celami właściciela – zwiększyć wartość przedmiotu inwestycji. Jako Krajowy Punkt Kontaktowy zamierzamy także w tym zakresie pomagać – łączyć – zainteresowanych w Polsce: fundusze z EFI i przedsiębiorców z funduszami. Wszystko w celu optymalnego wykorzystania programów ramowych UE przez polskich podatników” – powiedział Arkadiusz LEWICKI, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

W ramach COSME EFG, EFI udziela funduszom VC finansowania inwestorskiego z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe w MŚP w fazie ekspansji i wzrostu. Szczególna uwaga przywiązywana jest do inwestycji w spółki prowadzące działalność międzynarodową. Górny limit inwestycyjny EFI na fundusz wynosi 30 mln EUR i 25% całkowitych deklaracji inwestorskich. Pozostały kapitał fundusz musi zebrać od innych inwestorów.

„Parki i Inkubatory technologiczne, centra innowacji i transferu technologii pełnią szczególną rolę w ekosystemie gospodarczym. Tworzą warunki rozwoju dla przedsiębiorców. Dostęp do preferencyjnych instrumentów zwrotnych UE będzie dla przedsiębiorców bardzo ważną, choć niełatwą, formą wsparcia. Tym bardziej liczymy na wsparcie takich ośrodków jak EEN czy KPK przy Związku Banków Polskich” – powiedziała Marzena MAŻEWSKA, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości i Polsce.

EFI prowadzi nabór w konkursie w trybie ciągłym. Termin aplikowania upływa dopiero 30 września 2020 r., ale warto zgłosić się już teraz. Aplikacje będą rozpatrywane w kolejności zgłoszenia, a środki mogą zostać wyczerpane wcześniej.

Wsparcie dla rynku kapitałowego w nowej perspektywie finansowej zaoferuje również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

„W rozpoczynającej się perspektywie planujemy wydać ponad 1,5 mld zł na wsparcie inwestycji funduszy seed capital, funduszy VC, inwestycji grupowych dokonywanych przez aniołów biznesu oraz wspieranie start-upów przez Fundusz Innowacji, a także wsparcia przedsiębiorstw w debiucie na GPW/NewConnect oraz emisji obligacji przedsiębiorstw na rynku Catalyst” – zapowiedziała Teresa KUBAS-HUL, Wiceprezes PARP.

Działania PARP wzmacniają ekosystem wspierania innowacyjności, a proponowane instrumenty stanowią logiczną kontynuacją działań realizowanych w kończącej się perspektywie 2007 – 2013. Instrumenty te są odpowiedzią na potrzeby rynku kapitałowego w Polsce. Ponadto, zaproponowane działania zapewniają wsparcie na każdym etapie zidentyfikowanej luki finansowej w działalności przedsiębiorstw, poczynając od fazy start-up, a kończąc na GPW. Przykładowo, przedsiębiorstwo, które pozyskało wsparcie z funduszu seedowego będzie mieć możliwość rozwoju innowacyjnego biznesu w oparciu o inwestorów kapitałowych.

PARP aktywnie wspiera przedsiębiorców za pomocą środków unijnych oraz środków z budżetu państwa. Świadczy o tym, ponad 36 mld złotych zakontraktowanych w umowach z beneficjentami oraz wypłaconych na ich rzecz 24 mld zł. W ramach PARP działa także EEN, który daje szansę przedsiębiorcom na skorzystanie z możliwości rynku ogólnoeuropejskiego.

Ważnym wydarzeniem podczas konferencji było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Enterprise Europe Network, działającą przy PARP, a KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy ZBP.

***

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej: działający przy Związku Banków Polskich uruchomił cykl szkoleń i warsztatów dla polskich instytucji finansowych, zamierzających aplikować po nowe unijne instrumenty. Seminaria zostały objęte patronatami Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. KPK IF PUE prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą w zakresie wszystkich programów UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. Punkt ułatwia także małym przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania. KPK współpracuje z Siecią Europe Enterprise Network oraz z KPK Programów Badawczych UE przy Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialnymi za pozostałe części obu ww. programów. Działalność KPK jest nadzorowana i finansowana przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem Pracy i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju. Więcej informacji: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl.

KONTAKT:

KPK
Łukasz Bogusz
KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl
e-mail: programy@zbp.pl
tel. (22) 696 64 95

za: PAP; źródło inf.: Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP