standard Mniejsze opłaty od płatności kartami

Od 29 stycznia tzw. opłata interchange pobierana przez banki podczas płatności kartami płatniczymi spadnie maksymalnie do 0,3 proc. W przypadku kart debetowych stawka interchange zmniejszy się do 0,2 proc., a dla kredytowych do 0,3 proc. wartości transakcji. To druga obniżka – w lipcu 2014 r. opłaty zostały zmniejszone do 0,5 proc.

W połowie grudnia 2014 r. Komisja gospodarczo-monetarna PE oraz negocjatorzy krajów członkowskich opowiedzieli się, aby opłaty interchange były rozliczane na takich samych zasadach w całej UE. Zgodnie z unijnymi uzgodnieniami dla transakcji międzynarodowych kartami debetowymi opłata interchange będzie wynosić maksymalnie 0,2 proc. wartości transakcji. Z kolei w przypadku transakcji krajowych tego typu kartami państwa członkowskie mogą stosować do 0,2 proc. rocznej średniej ważonej wartości wszystkich transakcji krajowych w ramach systemu kart.

W przypadku transakcji kartami kredytowymi strony uzgodniły, że opłaty interchange będą pobierane w wysokości 0,3 proc. wartości transakcji. Karty firmowe używane do celów biznesowych mają być zwolnione z nowych zasad. Przepisy te miałyby wejść w życie w ciągu sześciu miesięcy od ich przyjęcia.

Polski parlament zdecydował się na kolejne – w tak krótkim czasie – obniżenie stawki interchange, bo od stycznia 2015 r. wejdzie w życie porozumienie zawarte pomiędzy Komisją Europejską a jedną z organizacji kartowych – Visa Europe. Zgodnie z nim wszelkie transakcje realizowane w naszym kraju przez agentów rozliczeniowych, których siedziba znajduje się poza Polską, byłyby rozliczane właśnie według stawek 0,2 i 0,3 proc. W efekcie agenci rozliczeniowi, którzy mają zarejestrowaną działalność w naszym kraju, straciliby na konkurencyjności. Dla nich bowiem bariera interchange byłaby na poziomie 0,5 proc.

Przepisy, które uchwalił polski parlament, przewidują też wydłużenie z 3 do 5 lat okresu, w którym maksymalne stawki interchange nie będą obowiązywały w przypadku uruchomienia działalności przez nową organizację kartową. Zapis ten ma przyczynić się do rozwoju m.in. polskich organizacji kartowych i zwiększenia liczby punktów, gdzie będziemy mogli płacić kartami płatniczymi. Chodzi tu szczególnie o mniejszych akceptantów, takich jak np. sklepiki osiedlowe czy sklepy zlokalizowane w mniejszych miejscowościach.

Aga