standard Nabór wniosków PO Infrastruktura i Środowisko

17 listopada br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Efektywna dystrybucja energii, który potrwa do 1 grudnia br., do godz. 15:30.

W ramach konkursu 2/POIiŚ/9.2/2014 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu budowy (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, które wykażą ograniczenie strat energii o co najmniej 30 % – wymiana transformatorów o niskiej sprawności energetycznej, skracanie bardzo długich ciągów liniowych, zmiana przekrojów przewodu w celu dostosowania ich do obecnych temperatur sieci oraz inne, równoważne co do efektu środowiskowego typy projektów.

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: http://pois.nfosigw.gov.pl/