standard Nowa ordynacja podatkowa z propozycjami prezydenta

Za cztery miesiące mają być gotowe wstępne założenia do nowej ordynacji podatkowej, a w ciągu następnych dwóch lat zostanie przygotowany projekt nowej ustawy.

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego ma przygotować projekt nowej ordynacji podatkowej. Jej przewodniczącym został prof. Etel, specjalista w zakresie prawa podatkowego i finansowego, rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Kancelaria Prezydenta RP zgłosiła swoje propozycje, które składają się z siedmiu głównych postulatów.

Pierwszy ma pomóc w wyrównaniu szans podatnika w ewentualnym sporze z administracją skarbową, kolejny ma ograniczyć przedawnienie podatkowe. Dziś formalnie zobowiązanie podatkowe wygasa po pięciu latach, ale urzędnicy mogą termin znacząco wydłużać. Postulat Kancelarii wiąże się również z koniecznością wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w połowie ubiegłego roku orzekł, że okres przedawnienia podatkowego musi być jednoznaczny i czytelny, a zasada, według której zobowiązania skarbowe w ogóle mu nie podlegają, jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Z terminem przedawnienia łączy się również kolejna propozycja prezydenta. Chodzi o uniemożliwienie egzekucji z majątku podatnika tuż przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania. Następną propozycją Kancelarii jest odstąpienie od konieczności prowadzenia postępowań przez organy skarbowe w sprawach błahych, o mało istotnym znaczeniu, w których wartość sprawy jest niższa niż np. koszt korespondencji.

Wśród postulatów znajduje się również ujednolicenie przepisów dotyczących miejsca przeprowadzenia kontroli skarbowej. Korekty wymaga również przepis dotyczący uzasadnień do poprawek w deklaracjach. Oznacza on często konieczność zatrudnienia osób, które posiadają odpowiednie przygotowanie do stworzenia takiego uzasadnienia, nawet jeśli korekta deklaracji dotyczyła tylko błędu w obliczeniach. Zgodnie z propozycją podatnik będzie mógł takie uzasadnienie złożyć, ale nie będzie to obowiązkowe. Chyba że wystąpi o to urząd.

Istotna dla podatników będzie również zmiana przepisu dotyczącego konieczności zmniejszania kosztów uzyskania przychodów o kwoty wynikające z nieuregulowanych faktur czy rachunków. Obowiązek ten wprowadziła ustawa, która weszła w życie na początku 2013 roku.

Propozycje prezydenta mają wesprzeć zmiany przygotowywane przez rząd.

oprac.: Aga

źródło: Arkadiusz Braumberger, wp.pl