standard Polski system podatkowy wymaga gruntownych reform

Przedstawiciele kadry zarządzającej odpowiedzialnej w firmach za podatki i finanse oczekują gruntownych zmian, które uprościłyby system podatkowy i uczyniłyby go bardziej przyjaznym. Najważniejsze ich postulaty to: ujednolicenie stawek VAT, zmniejszenie liczby wyjątków w przepisach i ograniczenie daleko idącej swobody w interpretowaniu przepisów przez organy podatkowe – wynika z oceny uczestników Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG.

Po raz kolejny o ocenę polskiego systemu podatkowego zapytani zostali uczestnicy Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, czyli przedstawiciele kadry zarządzającej, dyrektorzy finansowi, główni księgowi i szefowie sprawozdawczości finansowej z przedsiębiorstw z różnych branż. Ich zdaniem system podatkowy pozostawia wiele do życzenia. Respondenci najgorzej ocenili stabilność przepisów podatkowych, najczęściej chwalili zaś możliwość konstruktywnej wymiany argumentów podczas kontroli podatkowej oraz wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym.

image002

Ujednolicenie stawek VAT – główny postulat

Zgodnie z wynikami badania KPMG, najważniejszą z sugerowanych przez respondentów zmian, które należałoby uwzględnić w polskim systemie podatkowym, jest ujednolicenie stawek VAT (19% respondentów).

Bez wątpienia wprowadzenie jednej stawki VAT mogłoby istotnie uprościć system podatkowy, zwiększyć równość i zdrową konkurencyjność podmiotów na rynku, a także zmniejszyć uciążliwość administracyjną. Istnieją kraje, w których z powodzeniem funkcjonuje jedna stawka VAT. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że takie rozwiązanie byłoby korzystne. Jedynym mankamentem takiej zmiany są koszty społeczne nieuniknionego podwyższenia stawki na towary i usługi wrażliwe, takie jak np. żywność. Dlatego raczej oczekiwałbym stopniowego zmniejszania różnicy pomiędzy stawkami i dopiero w kolejnym etapie wprowadzenie jednej stawki VAT. Szybko to się jednak nie stanie – tłumaczy Tomasz Grunwald, partner i szef zespołu ds. VAT w KPMG w Polsce.

Na drugim miejscu wśród postulatów ankietowanych znalazło się zmniejszenie liczby wyjątków w przepisach (15%). Nieco ponad 10% badanych chciałoby przede wszystkim ograniczyć zjawisko odmiennej interpretacji tych samych przepisów, np. poprzez częstsze wydawanie interpretacji ogólnych, które byłyby formalnie wiążące dla wszystkich organów podatkowych. Wśród najbardziej pożądanych zmian lub działań znalazło się także uproszczenie systemu rozliczania VAT, uproszczenie tekstów ustaw oraz dążenie do stabilności prawa podatkowego (8%).

image004

Ceny transferowe najbardziej uciążliwe

Podobnie jak w poprzednich latach respondenci zadeklarowali, że najbardziej uciążliwą kwestią podatkową z punktu widzenia prowadzenia firm są ceny transferowe (68%), a także wymóg przygotowania dużej liczby deklaracji i informacji w ramach rozliczeń podatkowych (64%). Zdecydowanie najmniej kłopotliwe są funkcje płatnika z tytułu PIT. Nieco ponad jedna piąta respondentów uważa, że nie wiążą się one z komplikacjami, a dla 56% obowiązki te są tylko umiarkowanie problematyczne. Stosunkowo niewiele trudności sprawia również przygotowanie zeznania rocznego CIT – blisko 70% respondentów deklaruje, że kwestia ta nie jest problematyczna lub jest problematyczna w umiarkowanym stopniu.

image006

Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji najbardziej odczuwalną zmianą

Wraz z początkiem 2015 roku weszły w życie szeroko dyskutowane zmiany w ustawach o CIT i PIT, mające na celu m.in. uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. 51% respondentów badania KPMG uważa, że największy wpływ na działalność ich przedsiębiorstw, poprzez wysokość płaconych podatków czy też przez wzrost obciążeń administracyjnych, będą miały nowe przepisy
o niedostatecznej kapitalizacji. Na drugim miejscu uplasowały się przepisy narzucające konieczność dokumentowania umów spółek osobowych i wspólnych przedsięwzięć (17%). Jedna dziesiąta ankietowanych zadeklarowała, że największy wpływ na działalność ich firm będą miały przepisy
o zagranicznych spółkach kontrolowanych, które mają uniemożliwić unikanie opodatkowania metodą przesuwania dochodów do krajów o niskim opodatkowaniu.

image008

KPMG

O Kongresie:

Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG to coroczne wydarzenie, którego pomysłodawcą i organizatorem od 2011 roku jest firma audytorsko-doradcza KPMG. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, w którym biorą udział przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej i controllingu z przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki.