standard Są propozycje bankowców

Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, przedstawił 3 propozycje dla osób spłacających kredyty, m.in. we frankach szwajcarskich: (1) utworzenie sektorowego funduszu stabilizującego wysokości rat kredytu w przypadku skoków kursu franka – skorzystanie z niego wiązałoby się z przewalutowaniem kredytu na złotówki, gdy kurs franka spadnie do wcześniej zadeklarowanego poziomu; (2) utworzenie funduszu wspierania restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla wszystkich klientów mających trudności z ich spłatą; (3) możliwość zamiany zabezpieczenia kredytów hipotecznych na inne zabezpieczenie.

Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz , przedstawił dziś podczas Forum Bankowego 3 propozycje bankowców dla osób spłacających kredyty, w tym dla „frankowiczów”. Poniżej w skrócie ich istota.

Propozycja #1

Stworzenie funduszu wspierania restrukturyzacji kredytów hipotecznych, który ma być adresowany do wszystkich klientów, którzy mają kłopoty ze spłatą kredytów, bez względu czy są to kredyty złotowe czy walutowe. Z funduszu mogłyby skorzystać osoby, które: straciły pracę, dotknęła ich choroba, padły ofiarą klęski żywiołowej. Fundusz miałby zostać stworzony głównie ze środków bankowych.

Propozycja #2

Umożliwienie zamiany zabezpieczenia kredytów hipotecznych na inne zabezpieczenie. Miałoby się to odbywać na wniosek kredytobiorcy.

Propozycja #3

Utworzenie sektorowego funduszu stabilizacyjnego, adresowanego do posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich. Celem funduszu miałoby być stabilizowanie wysokości rat kredytu. Skorzystanie z niego byłoby możliwe w sytuacji, gdyby kurs franka gwałtownie wzrósł i równocześnie z nim wzrosłaby rata kredytu. Przy czym skorzystanie z funduszu wiązałoby się z podjęciem zobowiązania przez kredytobiorcę, że przewalutuje swój kredyt na złotówki, gdy kurs franka spadnie do wcześniej zadeklarowanego poziomu. Rozwiązanie to byłoby dostępne dla osób, które dotąd regularnie spłacali raty kredytowe, jednak w sytuacji gwałtownego wzrostu kursu franka ich możliwości spłaty stały się ograniczone. Fundusz miałby zostać stworzony przede wszystkim ze środków bankowych, ale też z innych źródeł.

oprac.: Daria F. za PAP