standard Świąteczne bony i talony podlegają opodatkowaniu

W tym roku 44 proc. pracodawców planuje świąteczne prezenty dla pracowników – wynika z badania Benefit Systems i HRNews. Wolne od podatku dochodowego są świadczenia pieniężne i rzeczowe do wysokości 380 zł, sfinansowane w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Bony i talony, często wybierane przez pracodawców przed świętami, zwolnieniu podatkowemu nie podlegają.

Zgodnie z prawem od otrzymanych bonów pracownik musi zapłacić podatek. Nie ma znaczenia, czy zostały zakupione z ZFŚS, czy z innych środków. Wypłata świadczenia nakłada na pracodawcę obowiązek uwzględnienia bonusu w podstawie opodatkowania. Jeśli jednak pracownik otrzyma świadczenie rzeczowe, które zostało w całości sfinansowane z ZFŚS i jego wartość nie przekroczy 380 zł, podatku nie trzeba będzie płacić. Podobnie jest w przypadku świadczenia pieniężnego. Ważne jest to, że również karty przedpłacone, na które pracodawca przelewa określoną sumę, są traktowane jak gotówka. W przypadku, gdy pracownik otrzyma od pracodawcy kwotę większą niż 380 zł, podatek zapłaci od samej nadwyżki. W zależności od skali podatkowej będzie to 18 lub 32 proc.

Alina