standard VAT jest kosztem firmowym

Kosztem firmowym obniżającym podstawę opodatkowana mogą być płacone przez przedsiębiorców podatki związane z prowadzoną działalnością, na przykład podatek od nieruchomości czy podatek PCC. W niektórych przypadkach kosztem firmy może być również podatek VAT.

Opłacane przez firmę podatki można wliczać do kosztów uzyskania przychodów jeżeli:

  • dany podatek nie znajduje się na liście wykluczeń (tzw. negatywny katalog kosztów),
  • spełnia definicję kosztu firmowego, a zatem jest ściśle związany z daną działalnością gospodarczą i ma realny wpływ na uzyskiwanie przychodu firmy.

Do kosztów uzyskania przychodu firmy zmniejszających podstawę opodatkowania zaliczyć można różne podatki płacone przez przedsiębiorców, między innymi: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy, podatek od środków transportu, a także w kilku konkretnych przypadkach podatek VAT.

Kosztem uzyskania przychodu NIE są:

  • podatek dochodowy,
  • podatek od spadku i darowizn,
  • wg ogólnej zasady podatek VAT,
  • akcyza od nadmiernych ubytków i niedoborów,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin.

Katalog wyłączeń znajduje się w ustawie o PIT.

VAT kosztem firmowym w przypadku przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT

VAT może stanowić koszt uzyskania przychodu firmy, jeżeli dany przedsiębiorca jest zwolniony z VAT lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia lub odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych z VAT. W koszty zostanie w tej sytuacji wliczona kwota VAT-u naliczonego, której przedsiębiorca z powodu zwolnienia nie może odliczać czy też otrzymywać jej zwrotu (pod warunkiem, że VAT nie powiększył wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej).

VAT kosztem firmowym w przypadku sprzedaży premiowej

Koszt uzyskania przychodu firmy może również stanowić podatek należny od nieodpłatnie przekazanych towarów – w sytuacji, kiedy jedynym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego dany towaru lub usługi o określonej wartości i ilości. Jest to przypadek na przykład nagradzania klienta przez firmę jakimś bonusem (dodatkowym produktem) jeżeli zakupi on określoną ilość danych produktów.

Przykład: Klient kupujący odkurzacz otrzymuje od sklepu gratis kilka kompletów filtrów do odkurzacza. VAT związany z przekazanymi nieodpłatnie filtrami, sprzedawca może wliczyć w koszty firmowe.

Ponadto, podstawę opodatkowania o wartość VAT-u należnego mogą obniżyć sobie ci przedsiębiorcy, którzy:

  • przekazują lub zużywają towary albo świadczą usługi na potrzeby reprezentacji i reklamy,
  • importują usługi oraz dokonują obrotów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, pod warunkiem, że VAT należny nie jest jednocześnie VAT-em naliczonym (kosztem może być jednak tylko wartość nieprzekraczająca kwoty podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w myśl ustawy o VAT).

VAT kosztem firmowym (częściowo) w przypadku zakupu firmowego auta

No i wreszcie ostatnia sytuacja, w której podatek VAT może być kosztem uzyskania przychodu – to przypadek, kiedy podatnik dokonuje korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego. W koszty firmowe idzie wówczas część podatku VAT nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub innych rzeczy, które przedsiębiorca amortyzuje. A zatem VAT-owiec kupując samochód osobowy na firmę, do kosztów uzyskania przychodu wrzuci nieodliczony VAT, czyli ten, który zwiększa wartość początkową tego samochodu.

Katarzyna Miazek, Tax Care,

Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care