standard Zewnętrzne finansowanie działalności

Żadnemu przedsiębiorcy nie jest obcy temat finansowania zewnętrznego. Każdy z nich stawiał czoła problemowi pozyskiwania funduszy – jedni potrzebowali środków w celu założenia działalności, inni w trakcie jej prowadzenia, by ją rozwinąć. Taka forma finansowania wiąże się z ryzykiem poniesienia straty oraz zwrotu pożyczonych kwot. Jaki więc wybrać sposób, by finansować mądrze?

Rodzaje finansowania

Istnieje wiele sposobów na pozyskiwanie funduszy. Osoby prywatne oraz instytucje bankowe sporządzają coraz bardziej konkurencyjne oferty dla przedsiębiorców. Do najbardziej znanych należą: kredyty, leasingi oraz dotacje. Należy jednak pamiętać, że jednostka ma prawo ubiegać się również o inne sposoby finansowania, nieco mniej znane, ale równie skuteczne, takie jak fundusze venture capital, wsparcie osoby prywatnej, factoring czy gwarancje bankowe. Wszystko zależy od specyfiki prowadzonej działalności oraz branży w jakiej działa. Nie bez znaczenie pozostaje też kwota o jaką przedsiębiorca planuje się ubiegać. W celu dokonania prawidłowego wyboru należy zapoznać się z dostępnymi propozycjami.

Kredyt

Kredyt jest najbardziej znaną i najczęściej wybieraną formą zdobywania środków, co często okazuje się być błędne. Instytucje bankowe posiadają szereg ofert odpowiednio dopasowanych do przedsiębiorców każdego pokroju – małych, średnich i dużych. To czy decyzja o zaciągnięciu kredytu była dobrą okazuje się zazwyczaj w pierwszych okresach spłaty, kiedy to jednostka widzi, czy generowane przez nią przychody pozwalają a spłatę zadłużenia. Specjaliści radzą, by wybierać kredyt w okresie dobrej koniunktury, kiedy wydaje się on być stosunkowo tani, a co za tym idzie, łatwy w spłacie. W takiej sytuacji sfinansowanie inwestycji krótkoterminowej przysporzy jednostce korzyści.

Leasing

W sytuacji kiedy w firmie zaistnieje potrzeba sfinansowania nabycia środka trwałego, np. samochodu, najpopularniejszą formą, poza kredytem, jest leasing. Rozróżnia się dwa rodzaje, choć ustawodawca wskazał jedną definicję, określając ją w Kodeksie cywilnym. Pierwszym z nich jest leasing operacyjny, drugim leasing finansowy. Jakie są różnice? Okres trwania umowy w leasingu operacyjnym musi być dłuższy niż 40% czasu amortyzacji środka, nie dłuższy jednak niż 60 miesięcy. Leasing finansowy to minimum 12, a maksimum 60 miesięcy finansowania. Drugą podstawową różnicą jest kwestia amortyzacji naliczanej od przedmiotu umowy. W leasingu operacyjnym prawo do odliczeń posiada leasingodawca, w finansowym – leasingobiorca. Ważna jest też kwota wykupu, która w operacyjnym zależy od stawki amortyzacyjnej oraz okresu trwania leasingu. W przypadku leasingu finansowego, przedmiot umowy staje się, wraz z zakończeniem okresu leasingu, własnością leasingobiorcy.

Warto pamiętać, że umowa, która spełnia wszystkie warunki umowy leasingu, nawet jeśli w nazwie będzie miała wpisaną inną formę, np. umowa dzierżawa, to i tak w świetle prawa będzie leasingiem. Zasada ta działa również odwrotnie – gdy umowa o nazwie leasing nie będzie zawierała elementów takowej, na mocy przepisów prawa nie będzie jako taka traktowana.

Dotacje

Popularne, zwłaszcza wśród osób zakładających własną działalność, jest pozyskiwanie dotacji. Możliwe jest to dzięki przynależności Polski do Wspólnoty, która stawiając na rozwój prywatnego sektora oraz wspierając samozatrudnienie, opracowała szereg programów operacyjnych, w ramach których podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie nie tylko środków trwałych, ale i szkoleń pracowniczych. Aby dotacje nie podlegały zwrotowi należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami, jakie trzeba spełnić, a także stosować się do wskazówek i zaleceń unijnych.

Factoring

Obrazowo mówiąc, faktor znajduje się między stronami transakcji. Zadaniem factoringu jest sfinansowanie części lub całości należnych kwot od kontrahenta. Należy pamiętać, że jest on jedynie pośrednikiem, nie przejmuje odpowiedzialności jaka wynika ze stosunków łączących strony. Niewątpliwymi zaletami są: poprawa stosunków z klientami (to factor kontaktuje się z nimi ściąga należności, przez co kontrahenci często wcześniej regulują zobowiązania), redukcja kosztów i czasu poświęconego na konsultacje w sprawie zadłużenia, a także, w przeciwieństwie do kredytu, factoring nie obciąża firmy. Z drugiej strony jednak, często koszty factoringu są wyższe niż powstałe w przypadku zaciągnięcia kredytu. Dodatkowo, wielu klientów woli bezpośrednie realizowanie transakcji, bez udziału osób trzecich.

Venture capital

W środowisko przedsiębiorstw coraz śmielej wchodzi finansowanie w ramach venture capital, wspierające głównie przedsiębiorstwa we wczesnym stadium rozwoju. Jest to forma opowiadająca się za nowoczesnymi technologiami, stwarzaniem produktów, których sfinansowanie może przynieść w przyszłości spore zyski, wiążąc się jednocześnie z dużym ryzykiem niepowodzenia. Na czym polega? W zamian za akcje czy udziały w przedsiębiorstwie fundusz finansuje działalność, zezwalając jednocześnie na jej rozwój.

Zakładanie działalności wiąże się z posiadaniem odpowiednich środków – potrzebnych w każdej fazie działalności, zwłaszcza w momencie chęci jej rozwoju. Rynek oferuje wiele sposobów na pozyskiwanie finansowania. Ważnym jest, by odpowiednio je dopasować do prowadzonej działalności oraz wziąć pod uwagę fakt, że w okresie spłaty zobowiązań firma musi prosperować, co wiąże się z ponoszeniem kosztów z innego tytułu. Tak więc, wybierając odpowiednią formę warto dogłębnie przeanalizować dostępne oferty.