standard Zmiany podatkowe 2015

Od 1 stycznia 2015 r. szykują się duże zmiany w prawie podatkowym. Na przykład pobranie wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną zarejestrowane przy użyciu  urządzeń fiskalnych, w określonych przypadkach będzie datą powstania przychodu.

 

Zmian wynikających z już przyjętych ustaw czy samych projektów aktów prawnych jest więcej. Poniżej zapowiedź tylko niektórych z nich.

 

  • e-Deklaracje obowiązkowe od 2015 roku 

Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnikmający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej.

  • Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro

Nowelizacja ustawy o rachunkowości pozwoli na sporządzanie znacznie uproszczonego sprawozdania finansowego przez jednostki mikro. Nowe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy w przypadku sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2014.

  • Powstanie przychodu w dacie otrzymania zaliczki zarejestrowanej przy użyciu urządzenia fiskalnego

W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną zarejestrowane przy użyciu  urządzeń fiskalnych, w określonych przypadkach, za datę powstania przychodu będzie można uznać dzień pobrania wpłaty.

 

  • Nowe formularze PIT – do rozliczenia rocznego za 2014

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie nowych wzorów deklaracji na potrzeby rozliczenia rocznego za rok 2014. Zmiany dotyczą głównie deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-11, PIT-28 oraz ich załączników.

  • Rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnych obciążeniem

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, od 1 kwietnia 2015 r. katalog towarów, do którego zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia, zostanie powiększony  m.in. o: złoto w postaci surowca bądź półproduktu, telefony komórkowe, smartfony. Planowane jest wprowadzenie limitu ograniczającego stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT do transakcji dokonanych na rzecz podatników VAT czynnych, a w przypadku dostaw telefonów komórkowych (w tym smartfonów), wartość jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, – transakcji przekraczającej kwotę 20.000 zł. Projekt przewiduje konieczność składania przez sprzedawców informacji podsumowującej dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

  • Zmiany w uldze za złe długi

Projekt ustawy o VAT przewiduje możliwość skorzystania przez wierzyciela z tzw. ulgi za złe długi w przypadku gdy między wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym lub z tyt. przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikającym ze stosunku pracy. W przypadku gdy dłużnik będzie pozostawał na koniec miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, wyłączony zostanie obowiązek dokonania przez niego korekty podatku naliczonego.

oprac.: Red.