standard 13 mln ludzi w Unii bez pracy

Prawie 13 mln osób w krajach UE pozostaje bez pracy od ponad roku – wynika z najnowszego przeglądu kwartalnego Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia. W Polsce odnotowano poprawę, bo zatrudnienie w drugim kwartale wzrosło o 0,5 proc. Dziś w Mediolanie odbędzie się szczyt przywódców UE poświęcony zatrudnieniu.

Ożywienie gospodarcze, które rozpoczęło się wiosną 2013 r., nadal jest niestabilne, a perspektywy zatrudnienia są niepewne – wynika z raportu KE, opublikowanego 6 października 2014 r. W większości sektorów od połowy 2013 r. zatrudnienie wzrasta – o 0,2 proc. w pierwszym kwartale i o 0,3 proc. w drugim kwartale br. Szczególnie w drugim kwartale tego roku zatrudnienie wzrosło w znacznej liczbie państw członkowskich. Wzrost zatrudnienia odnotowano w Hiszpanii – o 0,7 proc., w Portugalii – o 0,9 proc., w Estonii – o 1,2 proc., w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce o 0,5 proc. i we Włoszech – o 0,2 proc. W przypadku Francji zatrudnienie nie zmienia się trzeci kwartał z rzędu.

KE zauważa, że zwiększyła się liczba przepracowanych godzin i po raz pierwszy od 2011 r. odnotowano nieznaczny wzrost liczby umów o pracę na cały etat oraz wzrost zatrudnienia młodzieży. Niemniej jednak wiele nowych miejsc pracy dotyczy umów na część etatu lub pracy tymczasowej, a wskaźnik bezrobocia nadal niewiele odbiega od najwyższego poziomu odnotowanego w przeszłości.

Z przeglądu wynika, że w sierpniu stopa bezrobocia w UE wyniosła 10,2 proc. (blisko 24,6 mln osób), a w krajach strefy euro 11,5 proc. (ok. 18,3 mln ludzi). Zdaniem Komisji poprawiła się sytuacja młodych ludzi, ponieważ w większości państw członkowskich bezrobocie w tej grupie znacznie się zmniejszyło. W sierpniu bez pracy w krajach członkowskich było ok. 21,6 proc. osób w wieku od 15 do 24 lat, a w państwach strefy euro – 23,3 proc. Jednak bezrobocie młodzieży pozostaje na bardzo wysokim poziomie w takich krajach, jak Grecja czy Hiszpania. Spośród osób zatrudnionych niemal połowa ma umowę na czas określony, a prawie jedna czwarta pracuje na część etatu.

KE uważa, że państwa członkowskie muszą podejmować wysiłki, aby wypełnić założenia gwarancji dla młodzieży i zapewnić każdej młodej osobie pomoc w poszukiwaniu odpowiedniego zatrudnienia lub możliwości szkolenia, zdobycia doświadczenia lub nauki umożliwiającej znalezienie pracy w przyszłości.

W przeglądzie przeanalizowano także różnice nierówności dochodów w państwach członkowskich. Z analizy wskaźników dochodu wynika, że nawet w latach ekspansji gospodarczej wzrost gospodarczy nie przynosił każdemu gospodarstwu domowemu takich samych korzyści, nie przyczynił się również do zniesienia nierówności w dochodach we wszystkich państwach członkowskich. Na skutek kryzysu gospodarczego PKB na osobę oraz dochody brutto do dyspozycji gospodarstw domowych zmniejszyły się w całej UE i w wielu krajach nie osiągnęły jeszcze swoich wartości sprzed kryzysu.

W środę w Mediolanie odbywa się szczyt przywódców UE poświęcony zatrudnieniu. (-)