standard Banki z Polski większymi optymistami niż banki z Europy Środkowo-Wschodniej

Zdaniem 57% banków działających na polskim rynku przychody w branży w 2015 roku wzrosną. Jednocześnie większość banków w Polsce planuje zwiększenie wydatków na rozwój produktów oraz rozwiązań typu customer experience – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą KPMG.

Banki optymistycznie o przyszłości

Kadra kierownicza banków ocenia otoczenie biznesowe w swoim sektorze znacznie lepiej niż miało to miejsce w poprzedniej edycji badania w 2012 roku. Respondenci ze Słowenii są w swoich ocenach najbardziej optymistyczni, podczas gdy Białorusini i Węgrzy najgorzej ocenili warunki ekonomiczne.

Jedna czwarta badanych z Europy Środkowo-Wschodniej była zdania, że przychody za 2014 rok w sektorze bankowym pozostaną na podobnym poziomie, co w 2013 roku, a 45% sądziło, że ulegną poprawie. Trochę gorzej oceniane są zyski – 29% prognozuje, że nie ulegną zmianie, a 34% uważa, że wzrosną.

Respondenci z Polski są bardziej optymistyczni w ocenach – 14% sądziło, że przychody za 2014 rok utrzymają się na tym samym poziomie, co w 2013 roku, a 64% przewidywało ich wzrost. Podobnie wyglądają prognozy na 2015 rok – 29% przedstawicieli banków w Polsce uważa, że przychody się nie zmienią, ale aż 57% jest zdania, że wzrosną.

Przedstawiciele polskich banków oceniają również bardziej optymistycznie, niż respondenci z Europy Środkowo-Wschodniej, także wielkość zysków. Zarówno w przypadku roku 2014, jak i 2015, ponad połowa (57%) respondentów z Polski uważa, że zyski w sektorze bankowym wzrosną.

1a2a

Regulacje będą mieć kluczowy wpływ na sektor bankowy

Banki z regionu Europy Środkowo-Wschodniej są zgodne co do głównych czynników, które w ciągu najbliższych pięciu lat będą miały wpływ na to, jak będzie wyglądał sektor bankowy. Przedstawiciele banków niemal jednogłośnie stwierdzają, że kluczowy wpływ na branżę będą mieć regulacje. Drugim najczęściej wskazywanym czynnikiem (po 86% wskazań banków z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej) jest indywidualizacja usług, czyli ich elastyczność i dopasowanie do klientów. Zdaniem badanych duży wpływ na przyszłość sektora bankowego będą miały także nowe metody płatności (np. płacenie przy wykorzystaniu telefonu komórkowego) – takiego zdania jest 79% przedstawicieli banków z Polski i 77% z Europy Środkowo-Wschodniej.

3a

Banki w Polsce będą zwiększać wydatki na rozwój produktów

Większość przebadanych przez KPMG polskich banków (86%) planuje zwiększenie wydatków na rozwój produktów. Ponad połowa z nich (64%) zwiększy wydatki na rozwiązania typu customer experience. W dalszej kolejności (50% wskazań) sektor bankowy będzie zwiększał nakłady na rozwiązania typu business intelligence. To pokazuje, że obecne na polskim rynku banki planują sięgać po nowoczesne technologie i wykorzystywać je m.in. do odpowiedniego adresowania swojej oferty.

Istnieją także obszary, w których dość duży odsetek respondentów planuje zmniejszyć wydatki. Blisko trzy czwarte (71%) przedstawicieli badanych banków z Polski twierdzi, że planowane jest zmniejszenie wydatków na sieć dystrybucji. Mniej niż jedna trzecia (29%) zmniejszy także wydatki na doradztwo.

Kierunki planowanych zmian są podobne wśród banków z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Około połowa badanych ma w planach zwiększenie wydatków na rozwój produktów (56%), rozwiązania business intelligence (50%) oraz rozwiązania customer experience (49%). W skali regionu 32% banków zmniejszy wydatki na doradztwo, a 26% na sieć dystrybucji.

– Polskie banki optymistycznie patrzą w przyszłość. W większym stopniu, niż banki z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, stawiają na rozwój produktów i wzmacnianie relacji z klientem poprzez indywidualizację usług i ich elastyczność. Zarówno w Polsce, jak i w regionie, ważnym czynnikiem rozwoju mają być również nowe metody płatności i rozwiązania typu business intelligence, jednak polskie banki w większym stopniu, niż w krajach sąsiednich, planują ograniczenie wydatków na sieć dystrybucji. Jako czynnik mający największy wpływ na sektor bankowy w najbliższych 5 latach banki zgodnie wskazują regulacje, a ryzyko regulacyjne obok ryzyka kredytowego oceniane jest jako najistotniejsze w działalności bankowej – mówi Stacy Ligas, partner, szef działu audytu instytucji finansowych w KPMG w Polsce.

4a

 5aoprac.: Red. za KPMG
****

O RAPORCIE:

Raport KPMG CEE pt. „Banking Executive Survey 2014” powstał na podstawie badania przeprowadzonego wśród zarządów banków z 14 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Stan sektora bankowego ocenili przedstawiciele banków z Austrii, Czech, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Słowacji, Słowenii, Rumunii, Białorusi, Albanii, Serbii i Kosowa. W badaniu, które objęło niemal cały obszar Europy Środkowo-Wschodniej, udział wzięło 119 respondentów. Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl.