standard Bezrobocie w Polsce spadło do najniższego poziomu od 5 lat

Resort pracy podał, że w październiku bez pracy było 11,3 proc. aktywnych zawodowo Polaków. Prognozuje, że w przyszłym roku stopa bezrobocia może spaść poniżej 11 proc. Wszystko z powodu rosnącej gospodarki. Z Danych GUS wynika, że produkcja we wrześniu wzrosła o 2 proc., jednocześnie spadły zapasy i wzrosły zamówienia, co może oznaczać, że firmy będą dynamizować działalność.

Sytuacja na rynku pracy w przyszłym roku zależy od kondycji polskiej gospodarki. Jeżeli tempo rozwoju utrzyma się na obecnym poziomie, bezrobocie będzie nadal spadać, choć prawdopodobnie listopad i grudzień przyniosą niewielki wzrost bezrobocia, ponieważ skończy się efekt czynników sezonowych.

Prognozy rozwoju polskiej gospodarki na przyszły rok oscylują wokół 3 proc. Zgodnie z najnowszymi opiniami ekonomistów wzrost być nieco wolniejszy od tegorocznego, ale to dlatego, że dane tegoroczne okazują się być lepsze od wcześniejszych prognoz. Podobny rozdźwięk między przewidywaniami ekspertów a faktami może się pojawić w 2015 roku.

oprac.: jn