standard Boom inwestycyjny w specjalnych strefach ekonomicznych

Do końca czerwca 2014 r. wydano 438 zezwoleń pozwalających realizować projekty na terenach specjalnych stref ekonomicznych w Polsce – podało Ministerstwo Gospodarki. To ponad 170 proc. więcej, aniżeli w całym ubiegłym roku. Przedsiębiorcy zadeklarowali zrealizowanie inwestycji o wartości prawie 22 mld zł i utworzenie przeszło 20 tys. nowych miejsc pracy. Firmy działające w SSE pochodzą głównie z Polski, Niemiec, USA, Holandii, Włoch i Japonii.

Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji zrealizowanych do końca 2013 r. miały firmy z branży motoryzacyjnej (26,4 proc.). Kolejne miejsca zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – głównie opon (10,7 proc.) oraz przedsiębiorcy produkujący wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (9,2 proc.).

Jedną z najważniejszych inwestycji branży motoryzacyjnej, to projekt Volkswagena zlokalizowany we Wrześni w woj. wielkopolskim. Koncern zadeklarował uruchomienie produkcji samochodów w 2018 r. Według wstępnych szacunków w latach 2014-2023 wpływy tylko z tytułu CIT i PIT z tej inwestycji do budżetu państwa i JST wyniosą ponad 1,5 mld zł (bez VAT). Całkowita pomoc publiczna w postaci dotacji, zwolnienia z CIT w SSE oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości, to ok. 120 mln zł. Koszty inwestycji po stronie VW wynoszą 3,3 mld zł, co oznacza, że pomoc publiczna wynosi 3,6 proc. całej wartości projektu. Zakup nieruchomości od Wałbrzyskiej SSE, gdzie ulokowano projekt, odbył się na warunkach rynkowych, po wycenie rzeczoznawcy. Z kolei koszty przygotowania terenu pod inwestycje, jak makroniwelacja, są w całości finansowane przez VW.

Przy realizacji dużych inwestycji bardzo ważną rolę odgrywają poddostawcy. To właśnie oni są źródłem innowacji produktowych oraz procesowych w sektorze. Wpływają także na rozwój lokalnej społeczności i procesy partycypacyjne. Współpraca przedsiębiorców z dużymi koncernami, to także możliwość tworzenia nowych miejsc pracy i szansa dla regionu.

oprac. Ewa