standard Budżet uchwalony

Sejm uchwalił budżet na 2015 rok. W przyszłym roku dochody budżetu państwa mają wynieść 297 mld 252 mln 925 tys. zł, a wydatki 343 mld 332 mln 925 tys. zł. Deficyt nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Za przyjęciem budżetu opowiedziało się 236 posłów, przeciw było 205, a wstrzymało się 3 posłów.

Ustawa budżetowa zakłada dynamikę PKB w wysokości 3,4 proc., inflację na poziomie 1,2 procent. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej ma wynieść 4,3 proc., a zatrudnienie ma wzrosnąć o 0,8 proc. W projekcie rząd założył dochody budżetu państwa w wysokości niemal 297 mld 253 mln złotych, wydatki budżetowe na poziomie prawie 343 mld 333 mln zł, a deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 46 miliardów złotych. Dochody podatkowe w 2015 r. mają wynieść 269 mld 820 mln zł, o 4,6 proc. więcej niż w roku 2014. Relacja tych dochodów do PKB w 2015 r. wyniesie 15,2 proc.

Dochody z VAT mają wynieść 134 mld 630 mln zł, podatek akcyzowy ma przynieść 63 mld 570 mln, podatek od gier 1 mld 250 mln zł, podatek CIT 24 mld 530 mln zł, podatek PIT 44 mld 390 mln zł. Z dywidend i wypłat z zysku do budżetu ma trafić 6 mld 245 mln złotych. Z podatku od wydobycia niektórych kopalin (płaconego w praktyce przez KGHM) budżet ma otrzymać 1,45 miliarda złotych.

W 2015 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2015 r. z 49,38 proc. do 49,52 procent.

Nadal mają być zamrożone fundusze płac w budżetówce, za wyjątkiem sektora samorządowego oraz pracowników publicznych szkół wyższych. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2015 r. wyniesie 19,4 proc., o 0,2 punktu procentowego więcej niż w roku 2014.

Do zarządzanego przez ZUS Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w roku 2015 trafi z budżetu państwa dotacja w wysokości ponad 42 mld 65 mln zł. Ponadto w planie finansowym FUS przyjęto, że w celu zapewnienia płynności wypłat świadczeń fundusz otrzyma w 2015 r. nieoprocentowaną pożyczkę z budżetu państwa w wysokości ponad 5 mld 524 mln zł.

Filip