standard Cyfrowa przyszłość wyzwaniem dla branży ubezpieczeniowej

Towarzystwa ubezpieczeniowe uznają konieczność zrewidowania istniejących modeli działania tak, aby zareagować na gwałtowny rozwój technologii cyfrowych oraz nadążyć za rosnącymi oczekiwaniami rynku. W ciągu ostatnich 3 lat gwałtownie wzrosła liczba firm ubezpieczeniowych, które planują wykorzystywać technologie cyfrowe w celu wprowadzenia istotnych zmian w strategiach biznesowych – wynika z najnowszego raportu KPMG.

Badanie KPMG pokazuje dwukrotny wzrost liczby respondentów, którzy chcą korzystać z technologii cyfrowych przy wchodzeniu na nowe rynki w ciągu najbliższych 3 lat w porównaniu z okresem ostatnich 3 lat. Widoczny jest także szybki wzrost liczby firm, które za pomocą nowoczesnych technologii planują zoptymalizować model operacyjny, usprawnić komunikację z inwestorami, czy też rozwijać nowe produkty i usługi. Jak wynika z raportu KPMG „Transforming Insurance – Securing competitive advantage”, aby zapewnić sukces rynkowy, cyfrowa transformacja musi iść w parze z zasadniczą zmianą kultury organizacyjnej, która dla części firm pozostaje dużym wyzwaniem.

ad11Wyboista droga do zmian

Ubezpieczyciele napotykają na problemy przy próbach tworzenia strategii cyfrowych, które byłyby zgodne z ich celami biznesowymi. Ponad dwie trzecie respondentów stwierdza, że ich strategia cyfrowa wykracza poza utrzymywanie witryny internetowej. Jednocześnie tylko nieco ponad jedna trzecia deklaruje, że inicjatywy ich firm w zakresie technologii cyfrowych są zgodne z przyjętymi celami strategicznymi. 65% respondentów ma też poczucie, że otoczenie regulacyjne nie wspiera innowacji w zakresie produktów i kanałów.

Ponadto, towarzystwa ubezpieczeniowe z trudem godzą strategie cyfrowe z istniejącą infrastrukturą oraz procesami biznesowymi. 35% respondentów wskazywało, że istniejące systemy i próba zintegrowania ich z nowymi technologiami stanowią dla nich bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza, jeżeli chodzi o gromadzenie danych. Postęp technologii cyfrowej, ekspansja mediów społecznościowych oraz rozwój „internetu rzeczy” to elementy, które mają istotny wpływ na wolumen i różnorodność danych napływających do firm ubezpieczeniowych oraz na tempo ich wzrostu, co jest źródłem dodatkowych trudności. 31% respondentów uważa, że głównym wyzwaniem przy analizie danych jest zgromadzenie wiarygodnych i miarodajnych danych.

ad2ad3ad2aad3a

Polska na tle świata – opinie ekspertów KPMG w Polsce

– Polscy ubezpieczyciele są, jako średnia rynkowa, dopiero przed pełnym włączeniem kanałów cyfrowych do swoich strategii. Funkcje online są dostępne w różnym fragmentarycznym zakresie u różnych ubezpieczycieli – brak jeszcze na polskim rynku wypracowanego standardu obsługi online. Wśród decydentów firm działających w Polsce powoli dojrzewa świadomość, iż trend cyfrowy nadchodzi i będzie wymagał od ubezpieczycieli nie tylko przekształcenia obsługi na kanały cyfrowe, ale też przemyślenia na nowo modeli biznesowych – mówi Piotr Siciak, dyrektor w dziale usług doradczych dla sektora usług finansowych w KPMG w Polsce.

– W ostatnich latach największe firmy ubezpieczeniowe działające na polskim rynku skupione były na wymianie systemów w celu automatyzacji procesów i zamianie polisy wypisywanej ręcznie na tę wystawianą z systemu. Zmiana modeli biznesowych na wykorzystujące pełnię możliwości świata cyfrowego jest dopiero przed nimi. Należy pamiętać, że wymagać będzie to nie tylko zmiany technologii, ale także odpowiednich kompetencji firmy, w tym rozwoju procesów zarządzania strategicznego – dopowiada Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Postępująca digitalizacja polskiego rynku ubezpieczeń jest widoczna w postaci internetowych porównywarek. Stały się one cennym źródłem informacji o produktach ubezpieczeniowych, zmieniając przy tym podejście ubezpieczycieli do walki o klienta. Łatwość porównywania ofert sprawia, że ich ceny będą wyrównywały się, gdyż żaden z ubezpieczycieli nie będzie chciał wypadać w porównywarkach znacznie drożej od innych. Oznacza to, że firmy ubezpieczeniowe będą musiały konkurować ze sobą jakością i zakresem oferty, a także możliwością obsługi online i poprzez aplikacje mobilne.

Według Marcina Dymka, partnera w dziale audytu instytucji finansowych KPMG w Polsce, cyfryzacja modeli biznesowych ubezpieczycieli będzie miała wpływ nie tylko na sposób ich działania, ale także na parametry finansowe spółek. – Przykłady z innych rynków pokazują, iż zmiany sposobu działania całego rynku mogą spowodować w perspektywie nawet 3-7 letniej znaczne przetasowania graczy z uwagi na różne ich tempo dopasowania do wymogów rynku. Zmianie ulegnie nie tylko struktura kosztów, ale rozwiną się także narzędzia i sposoby działania firm, pozwalające dużo precyzyjniej zapanować nad kosztami operacyjnymi, czy dokładniej wycenić taryfy – twierdzi Dymek, a Piotr Kondratowicz, starszy menedżer w dziale usług doradczych dla branży ubezpieczeń, dodaje: – Przewidujemy, że wykorzystanie kanału online przez ubezpieczycieli w Polsce będzie szybko rosło. Do 2020 roku pełna obsługa ubezpieczenia online powinna być standardem wśród większości polskich firm.

oprac.: Red. za KPMG

O RAPORCIE:

Raport KPMG „Transforming Insurance – Securing competitive advantage” to trzecia z serii publikacji opracowywanych przez globalny dział KPMG zajmujący się ubezpieczeniami (KPMG Global Insurance Practice). Celem publikacji jest inspirowanie organizacji, ukierunkowywanie ich i wzmacnianie ich potencjału na przyszłość, a także wyposażanie ich w narzędzia pozwalające im osiągać ponadprzeciętne wyniki dzięki stosowaniu innowacji technologicznych w biznesie. Raport ukazuje wspólne problemy globalnych rynków ubezpieczeń (w tym ubezpieczeń na życie), reasekuracji oraz przedstawia unikatowe wyniki badań przeprowadzonych na całym świecie wśród klientów. Ponadto, raport przedstawia wypowiedzi liderów opinii z całego świata, jak również wiodące praktyki i koncepcje w kontekście sektora ubezpieczeń i jego modelu biznesowego. Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl.

ad2