standard Eksport – import po 8 miesiącach

Według wstępnych danych GUS, po 8. miesiącach 2014 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom 105,8 mld euro, czyli w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększył się o 4,4 proc. W tym czasie import do Polski wyniósł blisko 106,8 mld euro i odnotował wzrost o 4,2 proc.

Notowany przed rokiem deficyt na poziomie prawie 1,2 mld euro został zredukowany do ok. 1 mld euro.

W miesiącach styczeń-sierpień br. zdecydowanie lepsze wyniki osiągnięto w wymianie z rynkami rozwiniętymi gospodarczo, gdzie eksport wzrósł o 6,6 proc., do 88,5 mld euro, a import o 2,3 proc., do 69,4 mld euro. Dzięki temu nadwyżka obrotów z tą grupą krajów zwiększyła się o 3,9 mld euro, do prawie 19,1 mld euro.

Eksport do UE wzrósł w zbliżonym tempie (o 6,7 proc., do 81,1 mld euro) jak do całej grupy rynków rozwiniętych, przy czym 2-krotnie szybciej do krajów strefy euro (o 8 proc.), niż do pozostałych unijnych (o 4 proc). Wśród ważniejszych rynków UE najszybciej zwiększył się wywóz do Łotwy (o 25,3 proc.), Hiszpanii (o 22,3 proc.), Finlandii (o 21,4 proc.), Belgii (o 10,2 proc.), Szwecji (o 8,8 proc.), Węgier (o 8,2 proc.) oraz Niemiec (o 7,6 proc.).

Szybciej niż przeciętnie zwiększyła się sprzedaż na pozaunijne rynki rozwinięte, tj. o 5,3 proc. (do ok. 7,4 mld euro). Jednocześnie import spadł o 11,1 proc. (do 7 mld euro), co przełożyło się na przekształcenie notowanego przed rokiem deficytu na poziomie ok. 0,9 mld euro w nadwyżkę w wysokości 350 mln euro. Wśród tej grupy państw szczególnie przyspieszył wywóz do Kanady (wzrost o 26,3 proc.) oraz RPA (o 14,2 proc.). Gorsze wyniki odnotowano natomiast w przypadku USA (gdzie sprzedaż wzrosła o 3,1 proc.) oraz Norwegii i Japonii (gdzie eksport spadł odpowiednio o 10 proc. i 1,5 proc).

Niekorzystnie w okresie styczeń-sierpień br. kształtowała się wymiana handlowa z rynkami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi, gdzie eksport spadł o 5,6 proc. (do 17,3 mld euro), a import zwiększył się o 7,8 proc. (do 37,4 mld euro). Skutkiem tego było pogłębienie pokaźnego deficytu o 3,7 mld euro, do 20,1 mld euro.

Spadek odnotowano w eksporcie na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw, tj. o 15,2 proc. (do ok. 8,5 mld euro), w tym do Rosji (o 12,3 proc.), Ukrainy (o 28,6 proc.) oraz na Białoruś (o 5 proc.).

Natomiast sprzedaż towarów na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP) wzrosła w okresie 8 miesięcy br. o 5,8 proc. (do prawie 8,9 mld euro). Wśród nich dynamicznie zwiększył się eksport do: Algierii (1,9-krotnie), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 48,9 proc.), Arabii Saudyjskiej (o 39 proc.) oraz Serbii (o 11 proc.). Na tym tle niekorzystnie wypada spadek sprzedaży do Republiki Korei (o prawie 40 proc.), Meksyku (o 14,1 proc.) oraz Turcji (o 9,3 proc.).

W przekroju towarowym relatywnie szybko zwiększył się eksport wyrobów przemysłu lekkiego (o 12,6 proc.), artykułów rolno-spożywczych (o 5,2 proc.) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 5 proc.). Z drugiej strony spadki eksportu odnotowano w wywozie wyrobów mineralnych (o 5,5 proc).

oprac.: redakcja

źródło: MG