standard Gospodarka ma się nieźle

GUS podał wstępny szacunek PKB za III kwartał. Według prognoz, gospodarka była o 3,3% większa, niż rok wcześniej. Pozytywnie zaskoczyły konsumpcja i inwestycje. Główną siłą napędową pozostał popyt krajowy, szczególnie konsumpcja prywatna.

Główną siłą napędową polskiej gospodarki w trzecim kwartale był nadal popyt krajowy, z przyspieszającą konsumpcją (wzrost o 3,2 proc. r/r) oraz inwestycjami (wzrost o 9,9 proc. r/r). Negatywnie na wzrost PKB wpływało natomiast saldo handlu zagranicznego, ale i tak oddziaływało mniej, niż w drugim kwartale.

W kolejnych miesiącach dla PKB ważna będzie – poza kondycją krajów strefy euro – także sytuacja na wschodzie. Już dziś wiadomo, że wzrost gospodarczy w starej części Unii Europejskiej nie będzie szybki. Natomiast trudno prognozować jak rozwinie się konflikt między Rosją a Ukrainą. A oba te czynniki negatywnie się odbijają na polskim eksporcie, choć nie tak bardzo, jak się spodziewali ekonomiści. Mimo słabszej koniunktury w Zachodniej Europie i mimo rosyjskiego embarga na unijną żywność, polski eksport osłabł nieznacznie, a ujemny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego spadł do -1,6 pkt proc. z -1,9 pkt proc. w II kwartale bieżącego roku.

oprac. Aga