standard Gospodarka nieźle

2014 r. zamknie się bardzo niską inflacją w wysokości 0,2 proc., a w 2015 r. ceny wzrosną o 1,2 proc. – wynika z tzw. centralnego scenariusza wrześniowej analizy makroekonomicznej NBP. Gospodarka ma wzrosnąć w 2014 r. o 3,1 proc., a w 2015 r. – o 3,3 proc.

„Prognozy wzrostu PKB pokazują powolną poprawę koniunktury w najbliższych latach. Scenariusze centralne to 3,1 proc. dla 2014 r., 3,3 proc. dla 2015 r. i 3,4 proc. dla 2016 r. Biorąc pod uwagę 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa należy przypuszczać, że wzrost PKB w tych latach nie będzie niższy niż 2,9 proc.” – brzmi komunikat NBP.

Pytani przez ankieterów NBP eksperci obniżyli prognozy wzrostu dynamiki wynagrodzeń oraz skorygowali prognozy dotyczące strefy zewnętrznej polskiej gospodarki – spodziewają się słabszej koniunktury w strefie euro oraz niższych cen ropy naftowej. Wskazywali ponadto stagnację w strefie euro oraz utrzymującą się niepewność w związku z przedłużającym się konfliktem między Ukrainą a Rosją.

„Innym źródłem niepewności jest przyszłe kształtowanie się cen żywności i cen surowców energetycznych. Pojedynczy uczestnicy ankiety wskazywali na słabszą od oczekiwań krajową koniunkturę w drugiej połowie br., zaobserwowany przyrost zapasów oraz zagrożenie negatywnym wpływem epidemii wirusa Ebola na światowy handel” – poinformował NBP w komentarzu do ankiety.

Badanie zostało przeprowadzane w dniach od 15 września do 2 października. Wzięło w nim udział 22 ekspertów (15. z instytucji finansowych, 5. z ośrodków analityczno-badawczych oraz 2. z organizacji pracowników i pracodawców).

oprac.: redakcja