standard GUS podał dane o produkcji

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w listopadzie 2014 r. była o 0,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r. MG DSA oczekiwał nieznacznie wyższego, zbliżonego do 1 proc., tempa wzrostu produkcji przemysłowej w listopadzie.

W porównaniu z listopadem 2013 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 20 spośród 34 działów przemysłu. Znaczący wzrost odnotowano w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 13 proc.) oraz mebli (o 11,1 proc.). Najsilniej spadła zaś sprzedaż w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 15,6 proc.), spadki odnotowało także górnictwo (o 7,9 proc.). Pomimo spowolnienia tempa wzrostu produkcji sprzedanej, eksperci MG oceniają, że ożywienie w przemyśle jest kontynuowane i powinno trwać również w ostatnim miesiącu 2014 roku.

Zahamowaniu uległo ożywienie w budownictwie. Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie była niższa o 2 proc. niż przed rokiem, w ciągu pierwszych 11 miesięcy wzrosła o 3,1 proc., czyli w tempie zbliżonym do produkcji przemysłowej (wzrost o 3 proc. w tym samym okresie). Eksperci MG oczekują, że w całym 2014 r. dynamika sprzedaży przemysłu i budownictwa przekroczy 3 proc.

Analitycy prognozują, że w grudniu 2014 r. wzrost produkcji przemysłowej powinien przekroczyć 5 proc.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie były niższe niż przed rokiem o 1,6 proc. W porównaniu z październikiem 2014 r. spadły zaś o 0,5 proc.

jn za GUS