standard Indeks Wolności Gospodarczej Polski w górę

The Heritage Foundation i The Wall Street Journal opublikowały doroczny Indeks Wolności Gospodarczej (2015 Index of Economic Freedom). Polska znalazła się na 42 pozycji, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza awans o osiem miejsc.

Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wynosi 68,6 pkt, co plasuje nasz kraj na 42. pozycji wśród gospodarek świata. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat Polska poprawiła swój wynik o 4,5 pkt., a wobec ubiegłego roku o 1,6 pkt. Przyczyniła się do tego poprawa w zakresie: fiskalizmu (+6 pkt.), wydatków publicznych (+3,9 pkt.), polityki monetarnej (+3,5 pkt.) oraz przeciwdziałaniu korupcji (+5,2 pkt.).OK

in-2015-region-map-web-Europe_3 II 2015_b2źródło: herirage.org

 Indeks Wolności Gospodarczej to roczny raport zawierający opis i ocenę ograniczeń, restrykcyjnych przepisów, zakresu stosowania przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki w różnych państwach świata. Każdemu państwu przyznawana jest punktacja według 50 niezależnych zmiennych, podzielonych na 10 kategorii wpływających na wolność gospodarczą. Owe kategorie, to:

Niższy wynik punktowy danego kraju oznacza większy zakres interwencji państwa w gospodarkę i mniejszą wolność gospodarczą. W ten sposób powstaje ranking państw od największej liczby punktów do najmniejszej, czyli od państw o największej wolności gospodarczej do państw o „ucisku w gospodarce”. Zależnie od wyniku punktowego, państwa są dzielone na 5 kategorii: wolny, w zasadzie wolny, umiarkowanie wolny, w zasadzie bez wolności oraz bez wolności.

in-2015-region-map-web-world_3 II 2015_b1źródło: herirage.org

oprac. Nati