standard Inflacja w grudniu 2014

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. spadły o 0,3 proc. względem listopada. W porównaniu z grudniem 2013 r. były zaś niższe o 1 proc. Głównym czynnikiem, który miał wpływ na zmianę cen w grudniu 2014 r., był spadek cen w transporcie o 2,4 proc. Ceny żywności pozostały na poziomie notowanym w listopadzie.

W kierunku wyższej inflacji oddziaływały jedynie ceny w restauracjach i hotelach oraz ceny innych towarów i usług, choć był to wzrost jedynie o 0,1 proc.

Załączony wykres obrazuje roczną dynamikę cen w Polsce na tle sytuacji Czech, Węgier i Słowacji. Pomimo, iż w ciągu ostatnich pięciu lat gospodarki te znajdowały się w odmiennym stanie i odmiennie kształtowały się procesy zmian cen, obecnie sytuacja jest zbliżona we wszystkich krajach, co stanowi potwierdzenie faktu, że wszystkie podlegają czynnikom zewnętrznym. Spadku cen nie notują dotychczas jedynie Czechy, pogłębiają się zaś spadki cen w Polsce i na Węgrzech.

Rys. Roczna dynamika CPI w Polsce, na tle sytuacji w Czechach, Słowacji i Węgrzech w latach 2010-2014

inflacja

Źródło” OECD, urzędy statystyczne krajów.

Eksperci Ministerstwa Gospodarki oczekują, że w styczniu 2015 r. spadek cen będzie zbliżony do notowanego w grudniu 2014 r., ceny powinny spaść o 0,2 proc. W kierunku obniżenia wzrostu cen będzie oddziaływał dalszy spadek cen w transporcie, będący wynikiem spadku cen ropy na światowych rynkach. Znacząco powinny spaść także ceny obuwia i odzieży, na skutek sezonowych przecen. Spodziewamy się zaś wzrostu cen żywności, a także opłat za użytkowanie mieszkania. Roczny wskaźnik inflacji w styczniu może spaść do -1,3 proc.

oprac.: Redakcja, za GUS