standard Inflacja w listopadzie

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2014 r. spadły o 0,2 proc. względem października br. W porównaniu z listopadem 2013 r. były zaś niższe o 0,6 proc. Ministerstwo Gospodarki oczekiwało wolniejszego tempa spadku cen w listopadzie.

Głównym czynnikiem, który miał wpływ na zmianę cen w listopadzie 2014 r., był spadek cen w transporcie – o 2 proc. Był on oczekiwany przez ekspertów Ministerstwa Gospodarki – podobnie jak niewielki wzrost cen żywności, który jednak nie wystąpił. Ceny żywności spadły bowiem o 0,1 proc., co jest główną przyczyną odmiennego od oczekiwań kształtowania się wskaźnika w listopadzie.

W kierunku wyższej inflacji oddziaływały jedynie ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, a także użytkowania mieszkań (wzrost o 0,1 proc.) oraz ceny w rekreacji i kulturze, które wzrosły o 0,3 proc.

Eksperci MG oczekują, że w grudniu 2014 r. spadek cen będzie zbliżony do notowanego w listopadzie, ceny powinny zatem spaść o 0,2 proc. Będzie to wynikiem oczekiwanego nieznacznego wzrostu cen żywności. W kierunku obniżenia wzrostu cen będzie oddziaływał dalszy spadek cen w transporcie, będący wynikiem spadku cen ropy na światowych rynkach. Niewykluczone, że głębszy spadek cen paliw spowoduje dalszy spadek wskaźnika inflacji w grudniu. Roczny wskaźnik inflacji w grudniu powinien wynieść -0,8 proc.

oprac.: Jola