standard Jak technologia zmienia sposoby pracy

Pracownicy reprezentujący pokolenie X i Y wymagają od firm większej elastyczności stylu pracy, co powoduje, że pracodawcy zaczynają modyfikować swoją politykę i coraz częściej próbują dopasować środowisko pracy do tych oczekiwań – wynika z najnowszego raportu CCWTR (Cisco Connected World Technology Report 2014).

Wśród szeregu wniosków z badania przeprowadzonego przez Cisco jest też taki, że większość profesjonalistów zaliczanych do generacji X lub Y będzie traktować smartfony jako najważniejsze narzędzie do komunikacji, podczas gdy notebooki pozostaną urządzeniem pierwszego wyboru jeśli chodzi o narzędzia do pracy w biurze, przynajmniej do 2020 roku.

Raport Cisco prezentuje jak nowe technologie wpłyną w najbliższej przyszłości na zmianę sposobów pracy i jaka będzie w tym rola urządzeń, aplikacji oraz rozwiązań preferowanych przez nowe generacje pracowników. Analitycy Cisco przewidują wzrost liczby kategorii pracowników określanych jako „super-zadaniowcy” (supertasker), którzy w pracy będą korzystać nawet z czterech różnych urządzeń elektronicznych.

Widać również zmiany w tym jak firmy i pracownicy odnoszą się do:

 • pracy zdalnej (44% pracowników z generacji Y uważa, że najwydajniej pracuje w biurze);
 • wykorzystania nowych aplikacji (60% respondentów woli kartkę i długopis, a nie dedykowane aplikacje, jako narzędzie do tworzenia szybkich notatek);
 • rekrutacji nowych pracowników (ponad 50% menedżerów w działach HR chciałoby podejmować ostateczne decyzje o zatrudnieniu kandydatów na podstawie zdalnych wywiadów przeprowadzanych za pomocą narzędzi wideo).

Coroczny raport Cisco Connected World Technology Report jest skoncentrowany na badaniach zachowań ludzi w kontekście wszechogarniającego rozwoju internetu i technologii sieciowych. Analiza związków między tymi zachowaniami i nowymi technologiami umożliwia wyciągniecie wniosków na temat sposobów, w jakie firmy mogą sprostać konkurencji w środowisku biznesowym znajdującym się pod wpływem nowych trendów technologicznych i zmieniającego się stylu życia pracowników.

MIEJSCE PRACY PRZYSZŁOŚCI

Urządzenia/technologie wykorzystywane w pracy

 • Liczba urządzeń: większość pracowników w codziennej pracy korzysta z dwóch lub trzech różnych urządzeń służbowych lub osobistych.
 • Roboty, które wspomagają pracę: w przybliżeniu 8 na 10 ankietowanych profesjonalistów uważa, że pracownicy na stanowiskach średnio opłacanych będą mieli do dyspozycji roboty wspomagające wykonywanie ich zadań. Ale większość nie sądzi aby takie roboty znalazły powszechne zastosowania przed 2020 rokiem.
 • Znaczenie smartfonów:  60% ankietowanych deklaruje, że jeśli byłaby taka możliwość  wybraliby inne, niż notebook, urządzenie pozwalające na wykorzystanie go zarówno do pracy jak i użytku osobistego (w Polsce 40%). Ale jednocześnie aż 40% deklaruje, że notebook wciąż jest urządzeniem przez nich preferowanym zarówno w pracy, jak i użytku osobistym (w Polsce 60%). Większość badanych jest przekonana, że w 2020 roku najważniejszym urządzeniem komunikacyjnym podłączonym do sieci będzie smartfon.
 • Różnice w wykorzystaniu urządzeń wśród różnych grup wiekowych: 7 na 10 specjalistów HR sądzi, że pracownicy z generacji Y będą wykonywali swoje zadania szybciej i efektywniej jeśli pozwoli się im na korzystanie z osobistych urządzeń mobilnych i instalowanych w nich aplikacji, a nie tylko z firmowych komputerów PC.
 • Wykorzystanie aplikacji vs. wykorzystanie stron internetowych w pracy: Tylko jedna czwarta pracowników z generacji X i generacji Y sądzi, że portale i strony www będą zawsze ważnym narzędziem pracy. Taka sama liczba ankietowanych deklaruje, że w ciągu tygodnia pracy są dni, kiedy korzystają tylko z aplikacji, nie wchodząc na żadne strony www.

Supertasking, czyli efektywna wielozadaniowość

 • Super-zadaniowcy (Supertaskers): ponad 40% pracowników pokolenia X i pokolenia Y oraz blisko 60% specjalistów HR uważa się za super-zadaniowców.
 • Urządzenia do efektywnego wykonywania wielu zadań: smartfony są najczęściej wymieniane jako urządzenia najlepsze do wykonywania zróżnicowanych zadań.
 • Różnice w grupach wiekowych: 40% specjalistów HR uważa, że pracownicy pokolenia Y są najlepsi w wykonywaniu pracy wymagającej realizacji zróżnicowanych zadań.
 • Ponad jedna trzecia osób z pokolenia X oraz specjalistów HR, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowników z pokolenia Y uważa, że największym wyzwaniem jest ich postawa, którą można określić jako: „chcę to mieć natychmiast”.

Elastyczny czas i miejsce pracy

 • Pracownicy zawsze dostępni („Always On” workforce):  model dnia pracy od godziny 9 do 17 powoli przestaje być obowiązujący. Coraz częściej czas pracy można określić na przykład tak: od 7 do 8, później od 9 do 12, następnie od 14 do 17, a na końcu od 21 do 22. Elastyczna organizacja pracy staje się coraz bardziej popularna: jedna czwarta pracowników zarówno z pokolenia X, jak i pokolenia Y twierdzi, że ich firma pozwala im na pracę zdalną w domu. Osoby z pokolenia Y, które mogą pracować zdalnie, częściej są skłonne do pracy w firmowym biurze niż pracownicy pokolenia X.  Większość respondentów przewiduje, że klasyczne, fizyczne biura firm w 2020 roku wciąż będą istniały, choć 40% uważa, że będą znacznie mniejsze niż obecnie.
 • Rekrutacja przy wykorzystaniu kanałów wideo: 58% specjalistów HR chciałoby mieć możliwość rozmowy z kandydatem przy wykorzystaniu tylko systemów wideokonferencyjnych.
 • Elastyczne warunki pracy to ważny aspekt w rekrutacji pracowników: około połowa ankietowanych X i Y sądzi, że działy HR w ich firmach starają się wspierać bardziej mobilny i elastyczny styl pracy. Ale blisko jedna trzecia uważa, że szybkość takich zmian jest niewystarczająca. Dla większości repondentów wysokość otrzymywanego wynagrodzenia jest czynnikiem najważniejszym. Ale około 20% pracowników z pokolenia X i Y, a także specjalistów HR deklarują, że na pierwszym miejscu stawiają możliwość pracy zdalnej lub samodzielnego określania harmonogramu wykonywanych zadań.

URZĄDZENIA MOBILNE

 •  Osoby zarówno z generacji X jak i Y preferują smartfony, a nie telewizję. Większość z nich stojąc przed wyborem zdecydowałaby się na smartfon, a nie telewizor.
 • 51% przedstawicieli  Y i 45% X po przebudzeniu w pierwszej kolejności spogląda na swojego smartfona. A dodatkowo jedna na pięć osób z obu grup przyznaje, że w przypadku kradzieży największym zmartwieniem jest utrata smartfona.
 • Większość respondentów jest przekonana, że w 2020 roku dla pracowników najważniejszym urządzeniem podłączonym do sieci będzie smartfon.

Łukasz Dąbrowski

O badaniu

Czwarta już edycja badania Cisco Connected World Technology Report została przeprowadzona na zlecenie Cisco przez niezależną, amerykańską firmę analityczną InsightExpress. Przeprowadzone w skali globalnej ankiety były skoncentrowane na analizie opinii prezentowanych przez pracowników różnych firm, którzy zostali podzieleni na trzy podstawowe kategorie: osoby z pokolenia X, pokolenia Y oraz specjalistów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ankiety zostały wypełnione przez ponad 3700 osób, po przynajmniej 100 z każdego z 15 krajów objętych badaniem. Państwa w których je przeprowadzono to: USA, Kanada, Meksyk, Brazylia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, Rosja, Polska, Indie, Chiny, Japonia, Korea Południowa i Australia.