standard Jest zgoda na elektrownię atomową

UOKiK dał zielone światło dla budowy elektrowni atomowej w Polsce. Urząd uznał, że utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez PGE, KGHM, Tauron i Eneę nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.

Zgoda UOKiK była niezbędnym warunkiem nabycia udziałów czterech podmiotów w spółce celowej PGE EJ1, która ma zbudować pierwszą w Polsce elektrownię jądrową. Ma ona powstać w 2025 r.

Spółka PGE EJ1 ma być „odpowiedzialna za przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz budowę elektrowni” –brzmi komunikat UOKIK. „Została powołana przez Polską Grupę Energetyczną PGE. W wyniku koncentracji sprzeda ona po 10 proc. udziałów dwom innym spółkom energetycznym: Tauron Polska Energia oraz Enea, a także KGHM Polska Miedź”.

Na początku września br. prezesi firm Tauron, Enea i KGHM podpisali umowy z Polską Grupą Energetyczną o wykupieniu udziałów w spółce PGE EJ1. Ta spółka odpowiada nie tylko za przygotowania do budowy elektrowni. Po uruchomieniu siłowni będzie jej operatorem, czyli odpowiadać będzie za bezpieczną i efektywną eksploatację. Umowa zobowiązała spółki „do wspólnego, proporcjonalnego sfinansowania działań związanych z realizacją inwestycji w najbliższych trzech latach”.

Ocenia się, że łączne koszty przygotowania inwestycji – które proporcjonalnie do udziałów poniosą cztery spółki – wyniosą ok. 1 mld zł. W tym czasie planowane jest wyłonienie partnera strategicznego w projekcie, dostawcy technologii, wykonawcy w formule „pod klucz”, dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla całego projektu. W połowie września PGE EJ1 poinformowała o podpisaniu umowy z inżynierem kontraktu – wyłonioną w przetargu brytyjską firmą AMEC.

Zgodnie z planami rządu, w 2017 r. powinna zapaść zasadnicza decyzja co do budowy elektrowni jądrowej; właściwa budowa pierwszego bloku powinna ruszyć w 2020 r.; a do końca 2024 r. miałby on zostać oddany do eksploatacji. Pierwsza elektrownia jądrowa ma mieć moc rzędu 3000 MW.

oprac.: redakcja

źródło: wp.pl