standard Ministerstwo i Minister Finansów poza prawem?

Istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Ministra Finansów Mateusza Szczurka oraz innych funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Finansów,m.in. Podsekretarza Stanu Jacka Kapicę – wynika z zawiadomienia złożonego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców do prokuratury.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów mieli przekroczyć swoje uprawnienia nakłaniając pracowników Izb Skarbowych do takiego prowadzenia kontroli, aby kończyły się one nakładaniem na przedsiębiorców kar finansowych. Dowodem w sprawie jest notatka „Protokołu z narady naczelników urzędów skarbowych województwa opolskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w Izbie Skarbowej w Opolu”, która została przekazana do ZPP z anonimowego źródła. Zgodnie z treścią notatki „MF dokonało również analizy podmiotowej urzędów skarbowych – urzędy skarbowe, które będą miały najwyższy procent kontroli negatywnych w skali kraju, zostaną pozbawione pracowników kontroli podatkowej (pozostanie tam np. jedynie 2 kontrolujących). Celem na 2015 r. jest wzrost dochodów budżetowych, wzrost kontroli okresów bieżących i wzrost kontroli pozytywnych. Należy obecnie zmienić tok myślenia w sprawie kontroli podatkowych – nie ma kontroli w celach prewencyjnych, kontrola ma przynosić wpływy budżetowe.

„Podejście Ministerstwa Finansów do kontroli polskich przedsiębiorców kojarzy mi się z erą stalinowską i słynną maksymą „Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie” – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP i dodaje „Doskonale rozumiemy rolę Ministerstwa Finansów i wiemy, że jego przedstawiciele, w osobie ministra czy podsekretarza mogą zwiększać ilość kontroli. Jednak nie mogą prowadzić nierzetelnych kontroli, których jedynym celem jest zwiększenie wpływów budżetowych kosztem uczciwych przedsiębiorców”.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców złożył do Prokuratury Rejonowej Śródmieście-Północ w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu, w którym wniósł o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawie.

oprac. Redakcja