standard Nowy program promocji eksportu

Ministerstwo Gospodarki przygotowało program promocji pt. „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”. Będzie on realizowany na rynkach istotnych z punktu widzenia możliwości rozwoju polskiego eksportu. Wykonawcą programu została Agencja M Promotion.

Do rynków, które wybierają polscy przedsiębiorcy, należą kraje azjatyckie (m.in. Azerbejdżan, Indie, Indonezja, Mongolia, Wietnam, Malezja, Turkmenistan) oraz kraje bałkańskie (m.in. Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia). Tam właśnie zaplanowane zostaną działania promujące, polegające m. in. na organizacji konferencji, misji przyjazdowych do Polski dla potencjalnych kontrahentów oraz dziennikarzy z poszczególnych krajów. Ponadto realizowana będzie kampania „Made in Poland”.

W ramach Programu wspierane będą sektory najbardziej dotknięte spadkiem eksportu. Jednym z nich jest branża polskich specjalności żywnościowych, która będzie promowana we wszystkich krajach objętych programem.

W ramach misji przyjazdowych odbędą się spotkania B2B z polskimi przedsiębiorstwami, a także wizyty w wybranych polskich firmach. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli przekazać własne materiały promocyjne, które będą rozpowszechniane podczas konferencji promocyjnych organizowanych we wszystkich krajach objętych programem.

Program promocji o charakterze ogólnym pt. „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach” będzie realizowany i finansowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pt. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”, Poddziałanie 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego realizacja potrwa do 25 maja 2015 roku.

Misje organizowane w ramach programu „Aktywizacja eksportu…” wg województw

aktywizacja-eksportu-1

oprac. Alina